T

Cho dãy các kim loại: $Ag,Cu,Au,Al.$ Kim loại trong dây có độ dẫn...

Câu hỏi: Cho dãy các kim loại: $Ag,Cu,Au,Al.$ Kim loại trong dây có độ dẫn điện tốt nhất là
A. Al.
B. Au.
C. Cu
D. Ag
Phương pháp:
Dựa vào tính chất vật lí của kim loại. Khả năng dẫn điện của các kim loại: $Ag>Cu>Au>Al>Fe\ldots $
Hướng dẫn giải:
Kim loại trong dãy có độ dẫn điện tốt nhất là Ag.
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top