The Collectors

Cho các nhận định sau: (1) Kim loại mềm nhất là K, Rb, Cs (có thể dùng dao cắt được). (2) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu). (3)...

Câu hỏi: Cho các nhận định sau:
(1) Kim loại mềm nhất là K, Rb, Cs (có thể dùng dao cắt được).
(2) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu).
(3) Những kim loại có độ dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt.
(4) Crom (Cr) là kim loại cứng nhất trong các kim loại.
(5) Kim loại Na khử được ion Cu2+​ trong dung dịch thành Cu.
Số nhận định đúng
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Phương pháp giải:
Lý thuyết chương đại cương kim loại.
Giải chi tiết:
(1) đúng.
(2) đúng.
(3) đúng.
(4) đúng.
(5) sai, vì Na sẽ phản ứng với H2​O trong dung dịch Cu2+​ trước.
2Na + 2H2​O → 2Na+​ + 2OH-​ + H2​
Cu2+​ + 2OH-​ → Cu(OH)2​
Vậy có 4 nhận định đúng.
Đáp án C.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top