The Collectors

Cho các nhận định sau: (1) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Wonfam (W) (2) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu). (3) Thường...

Câu hỏi: Cho các nhận định sau:
(1) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Wonfam (W)
(2) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu).
(3) Thường các kim loại dẫn điện tốt cũng dẫn nhiệt tốt.
(4) Kim loại cứng nhất trong các kim loại là Crom (Cr).
Số nhận định đúng là
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
(1) Đúng
(2) Sai
(3) Đúng, do dẫn điện và dẫn nhiệt đều do electron tự do gây ra.
(4) Đúng
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top