Cho 17,6g hỗn hợp Na2O và Na2CO3 vào dd HCl dư thì thu được 2,24 lít khí ( đktc ) tính khối lượn mỗi chất trong hỗn hợp ?

Cho 17,6g hỗn hợp Na2O và Na2CO3 vào dd HCl dư thì thu được 2,24 lít khí (đktc) tính khối lượn mỗi chất trong hỗn hợp ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top