The Collectors

Cây ăn quả ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay phát triển theo...

Câu hỏi: Cây ăn quả ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay phát triển theo hướng tập trung do tác động chủ yếu của
A. chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các sản phẩm giá trị.
B. đa dạng hóa nông nghiệp, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
C. sản xuất theo hướng hàng hóa, nhu cầu lớn của người dân.
D. ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, giải quyết việc làm.
Phương pháp:
SGK Địa lí 12, Địa lí kinh tế.
Cách giải:
Cây ăn quả ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay phát triển theo hướng hướng hàng hóa, nhu cầu lớn của người dân:
- Sản xuất hàng hóa biểu hiện rõ nhất ở việc hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, sản xuất tập trụng, áp dụng tiến bộ khoa hoc kĩ thuật và gắn với công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ.
=> Cây ăn quả ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay phát triển theo hướng tập trung do tác động chủ yếu của chính sách phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa và nhu cầu của người dân lớn.
Đáp án C.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Back
Top