Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài toán
Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ
A. $A^{232};B^{230};C^{228};D^{221}$
B. $A^{214};B^{210};C^{218};D^{222}$
C. $A^{214};B^{208};C^{196};D^{221}$
D. $A^{213};B^{214};C^{215};D^{216}$
P/S: Có người gợi ý cho mình là có công thức xác định thì phải
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
Bài toán
Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ
A. $A^{232};B^{230};C^{228};D^{221}$
B. $A^{214};B^{210};C^{218};D^{222}$
C. $A^{214};B^{208};C^{196};D^{221}$
D. $A^{213};B^{214};C^{215};D^{216}$
P/S: Có người gợi ý cho mình là có công thức xác định thì phải
Chắc nó có họ hàng với bài ở đây:
http://vatliphothong.vn/t/1806/
Tớ nghĩ là họ phóng xạ tự nhiên hay nhân tạo thôi :D
 

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài toán
Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ
A. $A^{232};B^{230};C^{228};D^{221}$
B. $A^{214};B^{210};C^{218};D^{222}$
C. $A^{214};B^{208};C^{196};D^{221}$
D. $A^{213};B^{214};C^{215};D^{216}$
P/S: Có người gợi ý cho mình là có công thức xác định thì phải
Lần mò cả buổi sáng cuối cùng cũng ra. Post mọi người cùng xem
Các đồng vị thuộc cùng một họ phóng xạ khác nhau 4n
+ Họ Thori:A=4n
+ Họ Uradi-radi: A=4n+2
+ Họ Actini| A=4n+3
+ Họ neptuni: A=4n+1
Vậy chỉ có đáp án B thỏa mãn các đồng vị hơn kém nhau 4n
ChọnB=D>
 

Quảng cáo

Top