Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là?

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Đặt điện áp $u=Uo \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện $C$. Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là?
A. $i=\dfrac{U_o}{\omega C} \cos \left(\omega t+ \dfrac{\pi }{2}\right) \left(A\right)$
B. $i=\dfrac{U_o}{\omega C} \cos \left(\omega t- \dfrac{\pi }{2}\right) \left(A\right)$
C. $i=U_o\omega C \cos \left(\omega t- \dfrac{\pi }{2}\right) \left(A\right)$
D. $i=U_o\omega C \cos \left(\omega t+ \dfrac{\pi }{2}\right) \left(A\right)$
 

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Đặt điện áp $u=Uo \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện $C$. Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là?
A. $i=\dfrac{U_o}{\omega C} \cos \left(\omega t+ \dfrac{\pi }{2}\right) \left(A\right)$
B. $i=\dfrac{U_o}{\omega C} \cos \left(\omega t- \dfrac{\pi }{2}\right) \left(A\right)$
C. $i=U_o\omega C \cos \left(\omega t- \dfrac{\pi }{2}\right) \left(A\right)$
D. $i=U_o\omega C \cos \left(\omega t+ \dfrac{\pi }{2}\right) \left(A\right)$
Lời giải
$I_0=U_0\omega C$, i sớm pha hơn u một góc $\dfrac{\pi }{2} \Rightarrow $ Chọn D.
 

Quảng cáo

Top