Biên độ dao động của vật là

lina

Member
Bài toán
Một vật dao động điều hòa đi từ vị trí M có li độ -5cm đến vị trí N có li độ 7cm. Vật đi tiếp 18cm nữa thì quay lại M đủ một chu kì. Biên độ dao động của vật là

A. 7cm
B. 9cm
C. 7,5cm
D. 8cm
 

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Bài toán
Một vật dao động điều hòa đi từ vị trí M có li độ -5cm đến vị trí N có li độ 7cm. Vật đi tiếp 18cm nữa thì quay lại M đủ một chu kì. Biên độ dao động của vật là

A. 7cm
B. 9cm
C. 7,5cm
D. 8cm
Bài làm:
Ta có từ M đến N thì vật đi được quãng đường là 12 cm.
Theo bài:
$$4A-12=18.$$
Nên:Biên độ là:
$$A=7,5.$$(cm)
Chọn $C$.
 

Quảng cáo

Top