The Collectors

Bài 33.6,33.7,33.8 trang 80 SBT Vật lí 10

Câu hỏi:

33.6.​

D. ΔU < 0; Q > 0; A < 0.
Phương pháp giải:
Trong quá trình đẳng nhiệt: nhiệt lượng bằng 0
Lời giải chi tiết:
Từ đồ thị ta thấy quá trình biến đổi trạng thái của chất khí là quá trình đẳng nhiệt
Trong quá trình đẳng nhiệt, nhiệt lượng bằng 0
Từ trạng thái 2 về trạng thái 1: thể tích giảm nên hệ nhận công, suy ra \(A > 0 \to \Delta U > 0\)
Chọn đáp án A

33.7.​

Một lượng không khí nóng được chứa trong một xilanh cách nhiệt đặt nằm ngang có pit-tông có thể dịch chuyển được. Không khí nóng dãn nở đẩy pit-tông dịch chuyển.
a) Nếu không khí nóng thực hiện một công có độ lớn là 4 000 J, thì nội năng của nó biến thiên một lượng bằng bao nhiêu ?
b)  Giả sử không khí nhận thêm được nhiệt lượng 10 000 J và công thực hiện thêm được một lượng là 1 500 J. Hỏi nội năng của không khí biến thiên một lượng bằng bao nhiêu ?
Phương pháp giải:
Áp dụng công thức \(\Delta U = A + Q\)
Trong đó:
Hệ nhận nhiệt: \(Q > 0\); hệ tỏa nhiệt \(Q < 0\)
Hệ nhận công: \(A > 0\); hệ thực hiện công \(A < 0\)
Lời giải chi tiết:
a) Vì xilanh cách nhiệt nên Q = 0. Do đó :
ΔU = A = -4 000 J
b) ΔU = A' + Q'= -(4 000 + 1 500) + 10 000
ΔU = 4 500 J

33.8.​

Một bình nhiệt lượng kế bằng thép khối lượng 0,1 kg chứa 0,5 kg nước ở nhiệt độ 15°C. Người ta thả một miếng chì và một miếng nhôm có tổng khối lượng 0,15 kg và nhiệt độ 100°C vào nhiệt lượng kế. Kết quả là nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế tăng lên đến 17°C. Xác định khối lượng của miếng chì và miếng nhôm.
Cho biết nhiệt dung riêng của chì là 127,7 J/(kg. K), của nhôm là 836 J/(kg. K), của sắt là 460 J/(kg. K), của nước là 1 280 J/(kg. K). Bỏ qua sự mất mát nhiệt ra bên ngoài.
Phương pháp giải:
\(Q = mc\Delta t\)
Lời giải chi tiết:
Độ lớn của nhiệt lượng toả ra và nhiệt lượng thu vào :
Qtoả​= c1​m1​(t2​- t) + c2​m2​(t2​- t) = c1​m1​(t2​- t) + c2​(M – m1​)(t2​ - t) (1)
Qthu​= cm(t – t1​) + c0​m0​(t - t) (2)
Từ (1) và (2) dễ dàng tính được :
m1 ​ = 0,104 kg = 104 g; m2​= 0,046 kg = 46 g.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 

Quảng cáo

Top