A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm

huynhcashin

Well-Known Member
Bài toán
Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10cm dao động thẳng đứng với phương trình $u_{A}=3\cos \left(40\pi t\right)$ và $u_{B}=4\cos \left(40\pi t\right)$ ( $u_{A},u_{B}$ tính bằng mm, t tính bằng s) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 (cm/s). Hỏi trên đường parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10m và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm A, B)
A. 13
B. 25
C. 26
D. 28
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Oneyearofhope

National Economics University
Bài toán
Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10cm dao động thẳng đứng với phương trình $u_{A}=3\cos \left(40\pi t\right)$ và $u_{B}=4\cos \left(40\pi t\right)$ ( $u_{A},u_{B}$ tính bằng mm, t tính bằng s) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 (cm/s). Hỏi trên đường parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10m và đi qua A,B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm ( O là trung điểm A,B)
A. 13
B. 25
C. 26
D. 28
Lời giải

capture1.GIF

$\lambda =1,5\left(cm\right)$
$5=\sqrt{3^{2}+4^{2}}\Rightarrow$ độ lệch pha của 2 sóng truyền tới điểm cần tìm:
$$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi \left(d_{2}-d_{1}\right)}{\lambda }=\dfrac{\pi }{2}+k\pi $$
$$\Rightarrow d_{2}-d_{1}=0,375+0,75k\left(cm\right)$$
Số điểm dao động với biên độ 5 (mm) trên AB là nghiệm BPT
$$-10<d_{2}-d_{1}<10\Leftrightarrow -13,8<k<12,8$$
$\Rightarrow$ có 26 giá trị of K. Hay có 26 vân giao thoa là tập hợp của các điểm dđ với biên độ 5mm. Do mỗi vân cắt (P) tại 2 điểm
$\Rightarrow$ có 52 điểm
:( không biết có hiểu sai chỗ nào không nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

huynhcashin

Well-Known Member
Lời giải

capture1.GIF
$\lambda =1,5\left(cm\right)$
$5=\sqrt{3^{2}+4^{2}}\Rightarrow$ độ lệch pha của 2 sóng truyền tới điểm cần tìm:
$$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi \left(d_{2}-d_{1}\right)}{\lambda }=\dfrac{\pi }{2}+k\pi $$
$$\Rightarrow d_{2}-d_{1}=0,375+0,75k\left(cm\right)$$
Số điểm dao động với biên độ 5 (mm) trên AB là nghiệm BPT
$$-10<d_{2}-d_{1}<10\Leftrightarrow -13,8<k<12,8$$
$\Rightarrow$ có 26 giá trị of K. Hay có 26 vân giao thoa là tập hợp của các điểm dđ với biên độ 5mm. Do mỗi vân cắt (P) tại 2 điểm
$\Rightarrow$ có 52 điểm
:( không biết có hiểu sai chỗ nào không nữa.
Cho em hỏi trên đường trung trực tại sao $d_{2}-d_{1}\neq 0$ z anh
Đ. A là B 14
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

tung113311

Active Member
Bài toán
Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10cm dao động thẳng đứng với phương trình $u_{A}=3\cos(40\Pi t)$ và $u_{B}=4\cos(40\Pi t)$ ( $u_{A},u_{B}$ tính bằng mm, t tính bằng s) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 (cm/s). Hỏi trên đường parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10m và đi qua A,B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm ( O là trung điểm A,B)
A. 13
B. 25
C. 26
D. 28
Nếu sô liệu là 10m thì lời giải của one... là chính xác còn nếu là 10cm thì bai cạu ra không có đáp án vì bản chất đây là việc các hypebol nhận A,b làm tiêu điểm cắt parabol và cái sự lồi lõm của hypebol cang xa tiêu điểm ( tức là càng gần trung điểm O của AB) thì ko ai dam chắc nó sẽ cắt parabol cả. Cậu xem lại chỗ số liệu là 10cm hay là 10m nhe thấy đề bài j ma dị vậy ta :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top