Tính độ cao mà tên lửa đạt được ngay khi lực đẩy ngừng tác dụng?

Bài toán
Một tên lửa có khối lượng $M=3000kg$ được bắn từ mặt đất dưới góc nâng $60^{o}$, động cơ tạo một lực đẩy $6.10^{4}N$ cho tên lửa có phương không đổi $60^{o}$ so với phương nằm ngang. Lực đẩy tác dụng trong $50s$ rồi ngừng. Bỏ qua khối lượng nhiên liệu và sức cản của không khí, tính độ cao mà tên lửa đạt được ngay khi lực đẩy ngừng tác dụng?
 
Lời giải

Gia tốc theo phương oz thẳng đứng
$a_z$=$\dfrac{F\sin \alpha-mg}{m}$=7,32$\dfrac{m}{s^2}$
Độ cao :
z=$\dfrac{a_zt^2}{2}$=9150m
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tính độ dãn cực đại của lò xo được kéo ra mặt ván ở trạng thái cân bằng? Bài tập Động lực học chất điểm 0
trungthinh.99 Tính độ cứng của lò xo B Bài tập Động lực học chất điểm 1
trungthinh.99 Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo Bài tập Động lực học chất điểm 2
thaobklog Tính lực ma sát tác dụng lên vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
K Tìm biểu thức tính phản lực pháp tuyến của mặt nghiêng tác dụng lên vật Bài tập Động lực học chất điểm 2
K Tính lực ma sát tại vị trí đỉnh cầu Bài tập Động lực học chất điểm 0
Legendary light Tính gia tốc của a trong mỗi trường hợp. Bài tập Động lực học chất điểm 0
Hải Quân Hãy giúp các nhà địa vật lý tính toán giá trị gia tốc trọng trường bình thường? Bài tập Động lực học chất điểm 4
Hải Quân Tính vận tốc của xe nếu người? Bài tập Động lực học chất điểm 3
Hỉnh Lê Tính lực kéo của người Bài tập Động lực học chất điểm 9
S Tính lực kéo toa tàu Bài tập Động lực học chất điểm 1
S Tính hệ số ma sát giữa vật và bàn Bài tập Động lực học chất điểm 0
Enzan Tính công cần thiết để nén lò xo từ trạng thái tự nhiên vào một đoạn $x=5cm$? Bài tập Động lực học chất điểm 1
Enzan Tính thời điểm lúc $m_{2}$ bắt đầu trượt đối với $m_{1}$? Bài tập Động lực học chất điểm 1
quỳnh như Tính lực do tường tác dụng lên bóng Bài tập Động lực học chất điểm 2
H Tính vận tốc ban đầu Bài tập Động lực học chất điểm 2
hoangnhatphongt32 Tính vận tốc ban đầu và lực hãm của phanh Bài tập Động lực học chất điểm 6
D Tính lực ma sát tác dụng lên vật? Bài tập Động lực học chất điểm 2
quỳnh như Công thức tính bán kính theo thời gian? Bài tập Động lực học chất điểm 1
H Tính vận tốc của vật (sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động) Bài tập Động lực học chất điểm 2
H Tính gia tốc của vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
trungthinh.99 Tìm lực căng dây và công thức tính nhanh của bài toán Bài tập Động lực học chất điểm 7
trungthinh.99 Tính lực kéo của mỗi nửa dây Bài tập Động lực học chất điểm 3
G Tính tỉ số thời gian trượt của hai vật trên nêm Bài tập Động lực học chất điểm 0
PQTr Tính lực hấp dẫn Bài tập Động lực học chất điểm 1
Công Hiếu Tính vận tốc trung bình của vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
lvcat Con lắc đơn, tại vị trí dây hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$, tính gia tốc của vật tại đó. Bài tập Động lực học chất điểm 1
T Độ lớn lực hãm phanh là? Bài tập Động lực học chất điểm 1
M Xác định tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm Bài tập Động lực học chất điểm 2
minhtangv Tìm độ cao điểm A và tốc độ khi va vào A Bài tập Động lực học chất điểm 4
trungthinh.99 Độ lớn $F$ đặt lên $m_2$ để dây không đứt Bài tập Động lực học chất điểm 2
trungthinh.99 Quả cầu phải quay với tốc độ tối thiểu là Bài tập Động lực học chất điểm 1
M Xác định độ biến dạng của lò xo hệ cân bằng trong các trường hợp sau: Bài tập Động lực học chất điểm 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top