Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi

Bài toán
Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$
a) Tính vận tốc của vật khi đi qua VTCB.
b) Tính gia tốc của vật khi $v=\dfrac{1}{2}v_{max}.$
 
manlonely838 đã viết:
Bài toán
Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$
a) Tính vận tốc của vật khi đi qua VTCB.
b) Tính gia tốc của vật khi $v=\dfrac{1}{2}v_{max}.$
Gợi ý
a. Vận tốc khi qua VTCB : $$v_{max}=\omega A = \dfrac{2 \pi}{T} A.$$
b. Khi $v=\dfrac{1}{2}v_{max}.$ thì $W_d = \dfrac{1}{4}W$ từ đó suy ra $W_t=\dfrac{3}{4}W$ và sẽ tính được li độ $x$ của vật khi $v=\dfrac{1}{2}v_{max}.$ Sau đó, dùng $a=-\omega ^2 x$ sẽ tính được $a$.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,853
Bài viết
51,657
Thành viên
33,659
Thành viên mới nhất
Nganphung

Quảng cáo

Top