Biết năng lượng dao động của nó là $0,02J.$ Tính biên độ dao động

Bài toán
Một chất điểm có khối lượng $1kg$ dao động điều hòa với chu kỳ $T=\dfrac{\pi}{5}(s)$, biết năng lượng dao động của nó là $0,02J.$
a) Biên độ dao động của chất điểm là bao nhiêu?
b) Tìm tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ?
c) Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cần bằng?
P/S: Hướng dẫn cách làm, công thức cần sử dụng và kết quả đúng. Cảm ơn nhiều!
 
manlonely838 đã viết:
Bài toán
Một chất điểm có khối lượng $1kg$ dao động điều hòa với chu kỳ $T=\dfrac{\pi}{5}(s)$, biết năng lượng dao động của nó là $0,02J.$
a) Biên độ dao động của chất điểm là bao nhiêu?
b) Tìm tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ?
c) Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cần bằng?
Gợi ý
a. Từ $T \to \omega$ và $E=0,5.m\omega^2A^2 \to A$.
b. Ta có $v_{tb}=\dfrac{4A}{T}$.
c. Vận tốc $v_{max}=\omega A$.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,862
Bài viết
51,677
Thành viên
33,737
Thành viên mới nhất
tuntunmtp

Quảng cáo

Top