Có 3 quả cầu cùng khối lượng và điện tích. Xác định điện tích.

Bài toán
Có 3 quả cầu cùng khối lượng $m = 10g$ treo bằng 3 sợi dây mảnh cùng chiều dài $l = 5cm$ vào cùng 1 điểm treo O. Khi tích điện cho mỗi quả cầu điện tích q, chúng đẩy nhau, cách nhau đoạn $a = 3\sqrt{3}$ cm. Tìm $q$. Cho $g = 10m/s^{2}.$
 
cuongk46t1 đã viết:
Bài toán
Có 3 quả cầu cùng khối lượng $m = 10g$ treo bằng 3 sợi dây mảnh cùng chiều dài $l = 5cm$ vào cùng 1 điểm treo O. Khi tích điện cho mỗi quả cầu điện tích q, chúng đẩy nhau, cách nhau đoạn $a = 3\sqrt{3}$ cm. Tìm $q$. Cho $g = 10m/s^{2}.$
Gợi ý
  • Có thể thấy ngay rằng khi cân bằng, hệ 3 quả cầu này sẽ tạo thành một tam giác đều.
  • Xét sự cân bằng của một quả bất kì, khi đó quả cầu đó chịu tác dụng của 4 lực $${{\overrightarrow{F}}_{BA}}+{{\overrightarrow{F}}_{CA}}+\overrightarrow{T}+\overrightarrow{P}=\overrightarrow{0}\Rightarrow \overrightarrow{F}+\overrightarrow{T}+\overrightarrow{P}=\overrightarrow{0}.$$ Trong đó ${{\overrightarrow{F}}_{BA}}, {{\overrightarrow{F}}_{CA}}$ lần lượt là lực điện do quả cầu B và quả cầu C tác dụng lên quả cầu A. Hợp lực của hai lực này là lực $\overrightarrow{F}$ có phương vuông góc với BC và có chiều từ G đến A với G là trọng tâm của tam giác ABC.
  • Đến đây dễ rồi nha :D
 
cuongk46t1 đã viết:
Bài toán
Có 3 quả cầu cùng khối lượng $m = 10g$ treo bằng 3 sợi dây mảnh cùng chiều dài $l = 5cm$ vào cùng 1 điểm treo O. Khi tích điện cho mỗi quả cầu điện tích q, chúng đẩy nhau, cách nhau đoạn $a = 3\sqrt{3}$ cm. Tìm $q$. Cho $g = 10m/s^{2}.$
Em để ý đề bài người ta cho chúng đẩy nhau, cách nhau một đoạn không đổi bằng vậy, có nghĩa là mỗi quả cầu sẽ cách đều hai quả cầu còn lại 1 đoạn $3\sqrt{3}$.
 
Đề họ nói "treo vào cùng điểm O". Nếu là tam giác đều thì O là điểm nào vậy ạ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Hỏi trên quả cầu có điện tích như thế nào nếu ta cắt dây nối đất rồi sau đó đưa A ra xa quả cầu? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
tranvan0111 Có bao nhiêu cách ghép số tụ trên thành bộ? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Viet Duy Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
H Hỏi ampe có chỉ số bao nhiêu? Bài tập Điện tích - Điện trường 4
D Ta có điều gì về độ cao max, tầm xa của eletron? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Tính diện tích của tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ và điện dung giống tụ điện cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
GS.Xoăn Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích... Bài tập Điện tích - Điện trường 3
datanhlg Tìm vận tốc nhỏ nhất để q có thể qua vòng dây? Bài tập Điện tích - Điện trường 6
V Chứng minh rằng thế năng của q ở m có giá trị âm Bài tập Điện tích - Điện trường 1
P Điểm có cường độ điện trường 8000V/m sẽ cách điện tích bao nhiêu Bài tập Điện tích - Điện trường 3
H Cường độ điện trường do các vật tích điện có kích thước đối xứng tạo nên Bài tập Điện tích - Điện trường 2
T Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Hải Quân Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
M Tìm khoảng cách hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Uchiha Sasuke98 Tính vận tốc của các quả cầu khi chúng ở trên cùng mức ngang so với điểm treo . Bài tập Điện tích - Điện trường 2
T Tính khoảng cách của hai quả cầu sau đó. Bài tập Điện tích - Điện trường 8
SHINE Hỏi lực căng của sợi dây và diện tích của quả cầu? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Lê Thu Huyền Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$? Bài tập Điện tích - Điện trường 3
L Tính khối lượng của mỗi quả cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Bảo Ngọc Tính khối lượng riêng của quả cầu, biết khối lượng riêng của dầu là $0,8x 10^3 \ kg/m^3$ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
S Tìm điều kiện để 4 quả cầu cân bằng trên 4 đỉnh của hình vuông Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tìm vận tốc dịch chuyển lại gần nhau của các quả cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
D Tính góc dây treo hợp với phương thẳng đứng khi quả cầu cân bằng? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
B Tính độ giảm độ cao của quả cầu mang điện. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tính điện tích q của quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
yotsuba_1429 Điện thế do hai quả cầu tác dụng tại điểm cách tâm hai của cầu $5cm$ bằng ? Bài tập Điện tích - Điện trường 8
H Tính điện tích trên quả cầu bán kính $R_2$ Bài tập Điện tích - Điện trường 2
H Bài toán về hệ 3 quả cầu mang điện Bài tập Điện tích - Điện trường 1
cuongk46t1 Cần tích điện cho 2 quả cầu như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Legendary light Lập công thức tính điện dung của tụ điện cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
C Xác định điểm M thỏa yêu cầu bài toán Bài tập Điện tích - Điện trường 1
H Tính cường độ điện trường gây ra bời vỏ cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top