Tính biên độ, chu kì và tần số góc

Bài toán : Một điểm chuyển động tròn đều với tốc độ dài $0,6m/s$ trên 1 đường tròn đường kính $0,4m$ . Hình chiếu của nó lên 1 đường kính dao động điều hòa với biên độ, chu kì và tần số góc là :

A. $0,4m ; 2,1s; 3 rad/s $
B. $0,2m; 0,48s; 3rad/s$
C. $0,2m; 4,2s; 1,5rad/s$
D. $0,2m; 2,1s; 3rad/s$

D
 
dtdt95 đã viết:
Bài toán : Một điểm chuyển động tròn đều với tốc độ dài $0,6m/s$ trên 1 đường tròn đường kính $0,4m$ . Hình chiếu của nó lên 1 đường kính dao động điều hòa với biên độ, chu kì và tần số góc là :

A. $0,4m ; 2,1s; 3 rad/s $
B. $0,2m; 0,48s; 3rad/s$
C. $0,2m; 4,2s; 1,5rad/s$
D. $0,2m; 2,1s; 3rad/s$

D
Lời giải:
Chuyển động tròn đều, có hình chiếu là 1 dao động điều hòa với $A=R=\dfrac{d}{2}=0,2m$​
Bạn áp dụng công thức: $v=\dfrac{w}{R} \Rightarrow w=\dfrac{0,6}{0,2}=3 rad/s$​
Dễ dàng suy ra được $T=\dfrac{2\pi}{w}=2.09 s$​
Vậy chọn $D$​
Ps: bài này trong SBT cơ bản.​
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,853
Bài viết
51,657
Thành viên
33,659
Thành viên mới nhất
Nganphung

Quảng cáo

Top