Cắt lò xo ra làm 2 phần bằng nhau rồi mắc song song và treo vật vào thì chu kì dao động của vật là?

Bài toán
Một vật m gắn với 1 lò xo thì nó dao động với chu kì 2s. Cắt lò xo này ra làm 2 phần bằng nhau rồi mắc song song và treo vật vào thì chu kì dao động của vật là:
A. 2s
B. 1s
C. 4s
D. 0,5s
 
modern đã viết:
Bài toán
Một vật m gắn với 1 lò xo thì nó dao động với chu kì 2s. Cắt lò xo này ra làm 2 phần bằng nhau rồi mắc song song và treo vật vào thì chu kì dao động của vật là:
A. 2s
B. 1s
C. 4s
D. 0,5s
Ta có khi cắt là xo thành hai phần bằng nhau thì $k'=2k$ Khi ghép song song hai lò xo mới cắt thì ta có $k_{he}=2k'=4k$ Chu kì dao động mới sẽ là $T'=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k_{he}}}=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{4k}}=\dfrac{T}{2}
\Rightarrow T'=1s$
 
Bài toán
Một vật m gắn với 1 lò xo thì nó dao động với chu kì 2s. Cắt lò xo này ra làm 2 phần bằng nhau rồi mắc song song và treo vật vào thì chu kì dao động của vật là:
A: 2s
B: 1s
C: 4s
D: 0,5s
Giả sử $k$ bị cắt thành $k_a$ và $k_b$ Ta luôn có:$$\dfrac{T_1}{T_2}=\dfrac{\sqrt{k_2}}{\sqrt{k_1}}=\dfrac{\sqrt{k_a+k_b}}{\sqrt{k}}=\dfrac{\sqrt{\dfrac{kl}{l_a}+\dfrac{kl}{l_b}}}{\sqrt{k}}
=\sqrt{\dfrac{l}{l_a}+\dfrac{l}{l_b}}$$Suy ra$$T_2=\dfrac{T_1}{\sqrt{\dfrac{l}{l_a}+\dfrac{l}{l_b}}}$$______________
Áp dụng ta có $T_2=1s$
 
Một lò xo cho chiều dài $l$ và độ cứng $k$ (ký hiệu là $\left(l, k\right)$) thì theo định luật Húc ta có $lk=const$. Như vậy, khi lò xo $\left(l, k\right)$ cắt thành các lò xo $\left(l_1, k_1\right)$ và $\left(l_2, k_2\right)$ thì $$lk=l_1k_1=l_2k_2$$

Áp dụng vào bài toán của bạn thì $$lk=\dfrac{l}{2}k'=\dfrac{l}{2}k'$$
Suy ra $$k'=2k$$
 
Một lò xo cho chiều dài $l$ và độ cứng $k$ (ký hiệu là $\left(l,k\right)$) thì theo định luật Húc ta có $lk=const$. Như vậy, khi lò xo $\left(l,k\right)$ cắt thành các lò xo $\left(l_1,k_1\right)$ và $\left(l_2,k_2\right)$ thì $$lk=l_1k_1=l_2k_2$$

Áp dụng vào bài toán của bạn thì $$lk=\dfrac{l}{2}k'=\dfrac{l}{2}k'$$
Suy ra $$k'=2k$$
Tks a ạ
 
Một lò xo cho chiều dài $l$ và độ cứng $k$ (ký hiệu là $\left(l,k\right)$) thì theo định luật Húc ta có $lk=const$. Như vậy, khi lò xo $\left(l,k\right)$ cắt thành các lò xo $\left(l_1,k_1\right)$ và $\left(l_2,k_2\right)$ thì $$lk=l_1k_1=l_2k_2$$

Áp dụng vào bài toán của bạn thì $$lk=\dfrac{l}{2}k'=\dfrac{l}{2}k'$$
Suy ra $$k'=2k$$
Const là gì vậy?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Nếu cắt đứt dây nối 2 vật thì con lắc lò xo (gồm lò xo và vật m) dao động với cơ năng bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 7
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
missyou1946 Phần cắt đi có chiều dài là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
ASBQE Gia tốc của vật A ngay sau khi cắt bằng Bài tập Dao động cơ 4
phaidodaihoc1996 Gia tốc của vật A ngay sau khi cắt dây bằng : Bài tập Dao động cơ 1
hocvatlj Con lắc lò xo thẳng đứng nâng cao Bài tập Dao động cơ 1
Dungreal Vật qua vị trí lò xo không biến dạng bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
mai hoàn Khi lò xo có chiều dài 40cm thì Bài tập Dao động cơ 4
L Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Hữu huy Con lắc lò xo thực hiện công âm khi nào Bài tập Dao động cơ 1
Tú Hoàng Bt về con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 7
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
D Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
K Bài toán giữ lò xo khi đang thực hiện dao động Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
A Lò xo có biên độ là? Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1 cm Bài tập Dao động cơ 1
V Lò xo chịu tác dụng ngoại lực Bài tập Dao động cơ 1
O Độ cứng lò xo bằng Bài tập Dao động cơ 4
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
Đx Pa Bài toán liên quan đến thời gian bị nén hay giãn của lò xo Bài tập Dao động cơ 0
O Tìm lực nén cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 4
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
kienduc_2000 Khi lò xo giãn max lần 1 thì 2 vật cách nhau? Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Con lắc lò xo nằm ngang dưới tác dụng một ngoại lực cưỡng bức Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Tốc độ trung bình từ lúc thả đến vt lò xo ko biến dạng lần 1 Bài tập Dao động cơ 0
SuMmer Độ cứng của lò xo Bài tập Dao động cơ 11
A Tần số góc của con lắc lò xo là Bài tập Dao động cơ 2
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
SuMmer Con lắc lò xo hai vật tách nhau Bài tập Dao động cơ 5
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
Mến Độ dài cực tiểu của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
thanhha106 Thời gian bị nén của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top