Khoảng cách từ M đến I bằng

Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20 cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách từ M đến I bằng:
A. 1,25cm
B. 2,8cm
C. 2,5cm
D. 3,7cm
 
Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20 cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách từ M đến I bằng:
A. 1,25cm
B. 2,8cm
C. 2,5cm
D. 3,7cm
Lời giải
Đây là một trong những cách làm bài toán này:
Ta có bước sóng là $\lambda $=2,5 cm.
Đặt MI=x thì ta có $0<x \leq 10$
Để M dao động cực đại và gần I nhất thì M thuộc cực đại số 1 tính từ trung trực của AB.
Giả sử :
$$MB-MA= 2,5.$$
$$\Rightarrow \sqrt{(x+10)^2+20^2}-\sqrt{(10-x)^2+20^2}=2,5.$$
Dùng Casio nhẩm hoặc thử nghiệm cho nhanh, ta có $x \approx 2,8 cm.$
Chọn $B$.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,866
Bài viết
51,681
Thành viên
33,762
Thành viên mới nhất
ngha7196

Quảng cáo

Top