Tìm biên độ dao động của vật.

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với chu kì $T = 0,5s$ và biên độ $A$. Biết rằng trong một chu kì, khoảng thời gian để gia tốc của vật biến thiên trên đoạn từ $-400\sqrt{3} cm/s^2$ đến $400\sqrt{2} cm/s^2$ là $\dfrac{7T}{12} s$. Tìm biên độ dao động của vật.
 
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán : Một vật dao động điều hòa với chu kì $T = 0,5s$ và biên độ $A$. Biết rằng trong một chu kì, khoảng thời gian để gia tốc của vật biến thiên trên đoạn từ $-400\sqrt{3} cm/s^2$ đến $400\sqrt{2} cm/s^2$ là $\dfrac{7T}{12} s$. Tìm biên độ dao động của vật.
Lời giải:
Ta có: $w=4\pi .rad/s$​
Biến thiên từ $x=2,5\sqrt{3}$ đến $x=-2,5\sqrt{2}$​
Để ý: $\dfrac{7\pi}{12}=105^0=60^0+45^0$​
Mà tọa độ x xuất hiện $\sqrt{2}$ nghĩ ngay $\sin{45^0}=\cos{45^0}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$​
và $\sqrt{3}$ thì nghĩ tới $60^0$​
Từ đường tròn dễ dàng suy ra được A=5cm.​
 
kiemro721119 đã viết:
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán : Một vật dao động điều hòa với chu kì $T = 0,5s$ và biên độ $A$. Biết rằng trong một chu kì, khoảng thời gian để gia tốc của vật biến thiên trên đoạn từ $-400\sqrt{3} cm/s^2$ đến $400\sqrt{2} cm/s^2$ là $\dfrac{7T}{12} s$. Tìm biên độ dao động của vật.
Lời giải:
Ta có: $w=4\pi .rad/s$​
Biến thiên từ $x=2,5\sqrt{3}$ đến $x=-2,5\sqrt{2}$​
Để ý: $\dfrac{7\pi}{12}=105^0=60^0+45^0$​
Mà tọa độ x xuất hiện $\sqrt{2}$ nghĩ ngay $\sin{45^0}=\cos{45^0}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$​
và $\sqrt{3}$ thì nghĩ tới $60^0$​
Từ đường tròn dễ dàng suy ra được A=5cm.​
Mình ít dùng đường tròn , thường dùng trục li độ hơn, cách làm cũng không khác là mấy
Giải
Ta có
$\dfrac{7T}{12}=\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{6}$
Dựa vào trục li độ nhận thấy $\dfrac{7T}{12}$ là thời gian vật biến thiên trong đoạn từ $\dfrac{A}{\sqrt{2}}$ theo chiều dương điến $\dfrac{-A\sqrt{3}}{2}$ theo chiều âm.
Từ đó tính ra được $A=5 cm$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
X Tìm biên độ A tổng hợp Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Tìm giá trị của biên độ tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm biên độ của miếng ván Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Đình Huynh Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 29
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
Del Enter Tìm biên độ dđ? Bài tập Dao động cơ 9
tranmai_97 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
V Tìm biên độ dao động con lắc khi rời khỏi mặt phẳng Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng Bài tập Dao động cơ 1
Enzan Tìm biên độ và li độ của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm độ lớn biên độ dao động $A$ Bài tập Dao động cơ 9
Longdragon Tìm biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 6
thoheo Tìm biên độ A của giao động Bài tập Dao động cơ 1
Dark_Angel Tìm biên độ góc Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Tìm biên độ dao động của vật m1 Bài tập Dao động cơ 1
Muộn Tìm chu kỳ và biên độ dao động của các vật. Bài tập Dao động cơ 0
vinh7aa Tìm biên độ dao động điều hòa: Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm biên độ dao động,li độ góc,chu kì T' Bài tập Dao động cơ 0
D Tìm biên độ của con lắc lúc sau Bài tập Dao động cơ 1
tranladth Tìm biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
thichhocvatli Tìm tỉ số biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
C Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm biên độ A? Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Tìm biên độ dao động của $m_1$ sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 5
lvcat Tìm biên độ của con lắc lò xo khi cho thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
tramyvodoi Tìm biên độ mới của dao động Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm biên độ của vật Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Tìm biên độ góc của con lắc đơn sau 10 dao động toàn phần Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm biên độ A1 để A2 đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 31
H Tìm biên độ của vật sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
lvcat Tìm biên độ dao động của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tìm biên độ góc của con lắc đơn. Bài tập Dao động cơ 1
P Tìm biên độ dao động của con lắc khi dời khỏi mặt phẳng nâng. Bài tập Dao động cơ 9
Các chủ đề tương tự


















































Quảng cáo

Top