Sau $t=\dfrac{7T}{12}$ vật đi được quãng đường $10cm$.Tính biên độ dao động.

Bài toán : Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=A\cos(\omega t+\dfrac{\pi}{3}) cm$ . Tính từ thời điểm ban đầu, sau khoảng thời gian $t=\dfrac{7T}{12}$ vật đi được quãng đường $10cm$ . Biên độ dao động của vật là :
A. 2cm
B. 3cm
C. 4cm
D. 5cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
dtdt95 đã viết:
Bài toán : Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=A\cos(\omega t+\dfrac{\pi}{3}) cm$ . Tính từ thời điểm ban đầu, sau khoảng thời gian $t=\dfrac{7T}{12}$ vật đi được quãng đường $10cm$ . Biên độ dao động của vật là :
A. 2cm
B. 3cm
C. 4cm
D. 5cm
Lời giải:
Ta có $\dfrac{7T}{12}$ tương ứng với góc quét được là $210^0$ trên đường tròn lượng giác. Sau thời gian đó thì vật đi đến vị trí cân bằng, theo chiều dương. Vậy tổng quãng đường vật đi được là:​
\[ S=A+A+\dfrac{A}{2}=10cm \Rightarrow A=4cm\]​
Vậy chọn $C$​
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,853
Bài viết
51,657
Thành viên
33,658
Thành viên mới nhất
ttam_ss

Quảng cáo

Top