Mong mọi nguòi giải đáp giúp em ạ

1. Thiết lập công thức tính sai số của phép đo bước sóng ánh sáng đơn sắc qua khe young?
2. Tại sao các vân giao thoa trên màn ảnh E chỉ phân biệt rõ nét khi các khoảng cách x từ điểm M ta xét điểm giữa O của màn ảnh E phải khá nhỏ so với khoảng cách D từ màn ảnh E tới màn chắn P?
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số của phép đo là gì? Nêu biện pháp khắc phục?
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top