Có n điện trở mắc song song với nhau:R1=1ôm, R2=1/2, R3=1/3........ rn=1/n. Tính Rtđ?

Shinju

New Member
Có n điện trở mắc song song với nhau:R1=1ôm, R2=1/2, R3=1/3........ rn=1/n. Tính Rtđ?
 

Quảng cáo

Top