Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu...

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ A có khối lượng 400g, vật A được nối với vật nhỏ B khối lượng 200g bằng một sợi dây mềm, mảnh, không dãn khối lượng không đáng kể, hệ đang dao động điều hòa thì bất ngờ vật B bị tuột khỏi dây nối. Vận tốc lớn nhất vật A đạt được sau khi vật B bị tuột khỏi dây nối là
A. 60√10cm/s6010cm/s
B. 40√10cm/s4010cm/s
C. 100√10cm/s10010cm/s
D. 80√10cm/s
 

Quảng cáo

Top