Mong sớm có đ. Án ạ

CLLX DĐ thẳng đứng với ptr x=8cos(4pit-pi/3)cm biết m=200 g a) tính cơ năng b) tính động năng của vật khi F đh =3,25N c) khi W đ =3 W t thì F đh? D) tính F đh khi vật đi đc S = 16cm
 

Quảng cáo

Top