Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên trên ống dây dài l và bán kính ống r thì có hệ...

Solver

Member
Bài toán
Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên trên ống dây dài l và bán kính ống r thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng dây dẫn trên trên ống có cùng chiều dài nhưng tiết diện tăng gấp đôi thì hệ số từ cảm của ống là
A. 0,1 mH.
B. 0,2 mH.
C. 0,4 mH.
D. 0,8 mH.
 

Chuyên mục

Solver

Member
Ta có:
1591448959361.png

Trong đó $l_d$ là chiều dài của dây dẫn; $l$ là chiều dài ống dây.
Suy ra $L$ không phụ thuộc tiết diện $S$.
Như vậy, khi tiết diện ống tăng gấp đôi mà chiều dài dây không đổi thì hệ số tự cảm không đổi.
Chọn B.
 

Quảng cáo

Top