Mọi người giúp em với, em cảm ơn ạ.

Một vật có khối lượng 500g được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 20m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản không khí, lấy gốc thế năng tại mặt đất, g=10m/s^2
Tính vận tốc cực đại của vật?
 
Tại h=20m ta có Ec1 = mgz = 0.5x10x10 = 50J
tại h=0, vật có V cực đại, khi đó Ec2 = Ec1 = 1/2mv^2 = 50
<=> v = căn(50x0.5/0.5) = gì đấy mình lười lấy máy tính quá
 

Quảng cáo

Top