Lăng Kính

Mọi ng giúp mình làm bài này với ạ, mình cảm ơn <3

Bài 2: Lăng kính có góc chiết quang A = 60 độ, chiết suất n = 1,41 ≈ căn 2 đặt trong không khí. Chiếu tia sáng SI tới mặt bên với góc tới i = 45 độ.
a) Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính.
b) Nếu ta tăng hoặc giảm góc tới 100 thì góc lệch tăng hay giảm

Bài 3:Cho một lăng kính có chiết suất n= căn 3 và có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều. Chiếu 1 tia sáng nằm trong 1 tiết diện thẳng của lăng kính vào mặt bên của nó.
a)Tính góc tới và góc lệch của tia sáng ứng với trường hợp góc lệch cực tiểu?
b) Vẽ tiếp đường đi của tia sáng trong trường hợp tia tới vuộng góc với mặt bên của lăng kính?
 
Bài 2:
a) n1. Sini = n2. Sinr
--> Sin r = 1/2 --> r = 30

A = r + r’--> r’ = 60 - 30 = 30
n2. Sinr’ = n1. Sini’ --> i’ = 45
==> D = i + i’ – A = 30
b) Ta có : Sin[(Dmin + A) / 2] = nSin A/2

<=> Sin[(Dmin + 60) / 2] = 1,414. Sin 30
<=> Dmin = 30
Vì D = Dmin = 30 nên khi ta tăng hoặc giảm góc tới tới 100 thì D sẽ tăng.
Bài 3:
a) Vì tiết diện thẳng là tam giác đều nên A = 60
Có : Sin[(Dmin + A) / 2] = nSin A/2

Thay số liệu vào, ta có : Dmin = 60
Lại có : Dmin = 2imin - A --> imin = 60 = i
b) lười quá nên tự vẽ đi nhaaaa
 

Quảng cáo

Top