L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng

Bài toán
Đăt điện áp xoay chiều ổn đinh vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồ điên trở thuần R, tụ điên C và cuộn cảm có độ tư cảm L thay đổi được. Khi điều chỉnh đến giá trị L = Lo thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm UL đat cưc đại là ULmax. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL1 = UL2 = 0,9ULmax. Hê số công suất của mạch AB khi L = L1 và L = L2 có tổng giá tri bằng 1,44. Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi L = Lo bằng
A. 0,5
B. 0,6
C. 0,7
D. 0,8
 
Bạn tham khảo nhé:
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,866
Bài viết
51,681
Thành viên
33,762
Thành viên mới nhất
ngha7196

Quảng cáo

Top