một ô tô có khối lượng 1100 kg đang chạy với vận tốc 24 m/s a. Độ biến thiên động năng của ô tô...

Một ô tô có khối lượng 1100 kg đang chạy với vận tốc 24 m/s
a. Độ biến thiên động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi vận tốc hãm là 10 m/s
b. Tính lực hãm trung bình trên quãng đường ô tô chạy 60 m

Mọi người giúp em với
 

Quảng cáo

Top