Mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp R=100, L=2/π, C=100/π mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều...

Mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp R=100, L=2/π, C=100/π mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều điện trở k đáng kể. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u=200cos100πt
a) tính tổng trở của mạch và số chỉ ampere kế
b) viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời giữa 2 đầu điện trở, 2 đầu cuộn cảm và 2 đầu tụ điện
c) tính độ lẹch pha của hiệu điện thế và cường độ dòng điện
 
Mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp R=100, L=2/π, C=100/π mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều điện trở k đáng kể. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u=200cos100πt
a) tính tổng trở của mạch và số chỉ ampere kế
b) viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời giữa 2 đầu điện trở, 2 đầu cuộn cảm và 2 đầu tụ điện
c) tính độ lẹch pha của hiệu điện thế và cường độ dòng điện
A) Tính tổng trở: dùng công thức tổng trở
Số chỉ Ampe kế: Khi tìm được tổng trở thì tìm được dòng điện. Lưuý là số chỉ Ampe kế là số chỉ hiệu dụng
b) Công thức tính độ lệch pha + Giản đồ vector
c) Công thức tính độ lệch pha + Giản đồ Vector
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
vy12cb8 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn... Dòng điện xoay chiều 0
B Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R cuộn cảm tụ điện mắt nối tiếp biết cảm kháng... Dòng điện xoay chiều 2
P Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC Dòng điện xoay chiều 0
N Mọi người giúp mình bài này với Đặt điện áp u=U 2pift(f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm... Dòng điện xoay chiều 1
Snow In June C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch? Dòng điện xoay chiều 1
Đạt QH Điện áp hiệu dụng hai dầu đoạn mạch AM Dòng điện xoay chiều 4
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu mạch điện có giá trị nhỏ nhất Dòng điện xoay chiều 6
tran thanhbinh Điện áp cực đại của đoạn mạch AB là: Dòng điện xoay chiều 1
Lee văn Sin Mạch nối tiếp URL Dòng điện xoay chiều 1
Q Khi $C=C_2$ thì công suất $P_2$ của mạch đạt cực đại có giá trị là Dòng điện xoay chiều 3
L Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào ? Dòng điện xoay chiều 5
ntdattt Công suất tiêu thụ cực đại của đoạn mạch là Dòng điện xoay chiều 1
avengers L biến thiên Công suất toàn mạch không thể nhận giá trị P nào dưới đây Dòng điện xoay chiều 5
T Tụ điện có ghi 400ACV -50Hz hỏi hiệu điện thế hiệu dụng lớn nhất đặt vào tụ là bao nhiêu ... Dòng điện xoay chiều 1
Lại Nam Anh Truyền tải điện Giữ nguyên điện áp nơi phát thì công suất phát vào ngày nóng đã tăng lên bao nhiêu lần so vs ngày thường? Dòng điện xoay chiều 2
T Giá trị tức thời của cường độ dòng điện (Câu 27 mã đề 201 năm 2017) Dòng điện xoay chiều 0
V Biểu thức tính công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều 1
NTH 52 Các bài điện xoay chiều trong đề thi thử lần 4 /2013 của diễn đàn vật lí phổ thông Dòng điện xoay chiều 12
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top