giúp em vs ạ

2 nguồn âm giống hệt nhau s1, s2 được coi như 2 nguồn điểm cách nhau 12m cùng phát âm cơ bản có tần số 420hz. Vkk= 336m/s. Số điểm trên đoạn s1s2 có cường độ lớn nhất là
A 21 B 19 C 31 D 29
 

Quảng cáo

Top