Trong 1 chu kì 2s quãng đường vật đi được là 20cm tính viên độ và tần số của vật

Quảng cáo

Top