Biên độ của dao động tổng hợp bằng:

Bài toán
Gọi x là dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương : $x_1=10\cos(ωt +φ_1)$ và $x2 =A\cos(ωt +φ_2)$. Biết khi $x_1= – 5$ cm thì $x = – 2$ cm; khi $x_2 = 0$ thì $x = – 5\sqrt{3}$ cm và $|φ_1–φ_2| < π / 2$. Biên độ của dao động tổng hợp bằng:
A. 10cm
B. 2cm
C. 16 cm
D. 14 cm
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,862
Bài viết
51,677
Thành viên
33,736
Thành viên mới nhất
khuuminhkhoa

Quảng cáo

Top