Con lắc lò xo treo thẳng đứng

Bài toán
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ A có khối lượng 400g, vật A được nối với vật nhỏ B khối lượng 200g bằng một sợi dây mềm, mảnh, không dãn khối lượng không đáng kể, hệ đang dao động điều hòa thì bất ngờ vật B bị tuột khỏi dây nối. Vận tốc lớn nhất vật A đạt được sau khi vật B bị tuột khỏi dây nối là
A. $60\sqrt{10} cm/s$
B. $40\sqrt{10} cm/s$
C. $100\sqrt{10} cm/s$
D. $80\sqrt{10} cm/s$
 
Last edited:

Quảng cáo

Top