Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là?

Bài toán
Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Cho S1S2 = 5,4λ. Gọi (C) là hình tròn nằm ở mặt nước có đường kính là S1S2. Số vị trí trong (C) mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là
A. 18.
B. 9.
C. 22.
D. 11.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đáp án là A. 18 điểm bạn nhé!
Đầu tiên bạn tìm vị trí các cực đại. Sẽ tìm ra 11 đường
Bạn phải có s1s2 <d1+d2 = kλ < S1S2*căn 2= 7,6λ . Từ đó tìm đk hai elip k'=6 và k'=7
5 đg k=0,±2,±4 cắt elip k'=6 tại 10 điểm
6 đk còn lại cắt elip k'=7 tại 12 điểm
Xét k=±5 k'=7 lại thấy nằm ngoài đg tròn lên số điểm là 10+12-4=18 ₫iểm
 
Đáp án là A. 18 điểm bạn nhé!
Đầu tiên bạn tìm vị trí các cực đại. Sẽ tìm ra 11 đường
Bạn phải có s1s2 <d1+d2 = kλ < S1S2*căn 2= 7,6λ . Từ đó tìm đk hai elip k'=6 và k'=7
5 đg k=0,±2,±4 cắt elip k'=6 tại 10 điểm
6 đk còn lại cắt elip k'=7 tại 12 điểm
Xét k=±5 k'=7 lại thấy nằm ngoài đg tròn lên số điểm là 10+12-4=18 ₫iểm
Khó hiểu quá, thầy giải thích rõ hơn được không ạ
 
Đáp án là A. 18 điểm bạn nhé!
Đầu tiên bạn tìm vị trí các cực đại. Sẽ tìm ra 11 đường
Bạn phải có s1s2 <d1+d2 = kλ < S1S2*căn 2= 7,6λ . Từ đó tìm đk hai elip k'=6 và k'=7
5 đg k=0,±2,±4 cắt elip k'=6 tại 10 điểm
6 đk còn lại cắt elip k'=7 tại 12 điểm
Xét k=±5 k'=7 lại thấy nằm ngoài đg tròn lên số điểm là 10+12-4=18 ₫iểm
Ở đoạn sau,"lại thấy k=5, k=-5 và k'=7 nằm ngoài đường tròn"
LÀM SAO ĐỂ THẤY ĐƯỢC NÓ NẰM TRONG HAY NẰM NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN!!!
 
Đáp án là A. 18 điểm bạn nhé!
Đầu tiên bạn tìm vị trí các cực đại. Sẽ tìm ra 11 đường
Bạn phải có s1s2 <d1+d2 = kλ < S1S2*căn 2= 7,6λ . Từ đó tìm đk hai elip k'=6 và k'=7
5 đg k=0,±2,±4 cắt elip k'=6 tại 10 điểm
6 đk còn lại cắt elip k'=7 tại 12 điểm
Xét k=±5 k'=7 lại thấy nằm ngoài đg tròn lên số điểm là 10+12-4=18 ₫iểm

"Thầy" ư!@@ Mình còn đang học lớp 12 mà
Những điểm cần tìm thỏa mãn 2 yêu cầu :
1 :Dao động cùng pha với 2 nguồn và dao động với biên độ cực đại
2 : Nằm trong (C)
Đây bạn nhé :
 

Attachments

Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí hai nguồn? Bài tập Sóng cơ 7
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
T Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó Bài tập Sóng cơ 4
Gem Tổng độ dài của các phần tử dây dao động cùng ngược pha với điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
Spin9x Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là $1,5\sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng Bài tập Sóng cơ 6
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
V Quỹ tích các điểm có biên độ cực đai cực tiểu có bao nhiêu hyperbol mỗi loại Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
quan trang Tần số min của các nguồn Bài tập Sóng cơ 1
Q Khoảng các AC có giá trị là Bài tập Sóng cơ 2
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
A Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M dao cả 2 nguồn gây ra là Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$? Bài tập Sóng cơ 2
T Số các điểm có biên độ 3mm trên đoạn nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 6
chinhanh9 Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng? Bài tập Sóng cơ 1
A Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 2
Tungthanhphan Số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O ? Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số các điểm có biên độ bằng $\sqrt{2}$ lần biên độ của nguồn trên đường nối 2 nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
tutsao3 Các điểm P, Q nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu Bài tập Sóng cơ 2
ShiroPin M cách các nguồn một đoạn ngắn nhất là Bài tập Sóng cơ 2
banana257 Trong các nhận xét sau nhận xét nào là sai Bài tập Sóng cơ 10
ShiroPin Cho các điểm $M_1 , M_2 , M_3$ trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 12,5 cm; 37,5cm; 62,5cm Bài tập Sóng cơ 2
Đ Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách S1S2 một đoạn: Bài tập Sóng cơ 4
L Các nút sóng có tọa độ $x_{1}$, các bụng sóng có tọa độ $x_{2}$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
L Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}S_{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Sóng cơ trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Sóng cơ 64
N Tại vị trí vân sáng bậc 12 của ánh sáng tím $\lambda =0,4\mu m$ có thêm bao nhiêu vân sáng của các b Bài tập Sóng cơ 2
dreamhigh315 Giữa $M, N$ có biên độ $2,5 cm$ cách nhau $x = 20 cm$ các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn $2, Bài tập Sóng cơ 1
P So sánh trạng thái dao động của các nguồn với 2 điểm M,N. Bài tập Sóng cơ 1
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
judyhuyen17498 Tốc độ phần tử tại D bằng Bài tập Sóng cơ 10
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Nai Tổng quãng đường đi được của cả 3 phần tử sóng A, B, C là ? Bài tập Sóng cơ 4
L Vào thời điểm $t_2 = t_1 + \dfrac{79}{40}$s, phần tử D có li độ là Bài tập Sóng cơ 3
C Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là ? Bài tập Sóng cơ 6
VAN SI LUC Mức cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
T Trên đoạn MN , số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top