Tích điện âm cho vật bằng kim loại đang trung hòa về điện, các electron được cung cấp cho vật sẽ

tee

New Member
Bài toán
Tích điện âm cho vật bằng kim loại đang trung hòa về điện, các electron được cung cấp cho vật sẽ
A. Dịch chuyển liên tục bên trong vật.
B. Phân bố đều trong vật
C. Dịch chuyển liên tục bên ngoài vật
D. Phân bố trên bề mặt của vật
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Các chủ đề tương tự
Người tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
J Cường độ điện trường trong tụ điện phẳng tỉ lệ với điện tích của tụ không? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
M Thế năng của hệ (Điện tích - Điện trường) tăng hay giảm? Điện tích chuyển động về phía điện thế nào? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
D Điện tích, hiệu điện thế, điện dung của hệ gồm 2 tụ có điện dung C1, C2 sẽ thay đổi như thế nào nếu Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
L Lý thuyết về điện trường điện tích Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Điện tích bên ngoài vật dẫn Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
L Phân tích mạch cầu tụ điện Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
L Tại sao 2 tụ điện mắc nối tiếp có độ lớn điện tích bằng nhau? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực điện giữa 2 điện tích với khoảng cách của chúng Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Có thể coi các đường sức điện là quỹ đạo của các điện tích điểm đặt trong điện trường được không? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
L Tại sao trong các thí nghiệm điện tích thử có kích thước và độ lớn điện tích nhỏ? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
C Lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện ? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Tụ điện phẳng Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
L Vật dẫn và điện môi trong điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Câu hỏi lí thuyết về điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Làm nhiễm điện các vật Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Lực tĩnh điện Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
L Sự nhiễm điện các vật Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
T Video thể hiện điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
T Mật độ năng lượng điện trường trong TH tổng quát Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
T Vì sao điện trường bên trong vật dẫn bằng 0? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top