Thời điểm vận tốc v và li độ x của vật thỏa mãn $v= \omega \mid x \mid$ lần thứ 2015 kể từ thời điểm

Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động x=A cos( $\omega $ t - $\dfrac{\pi }{6}$ ). Biết rằng cứ sau 0,25s thì vật lại cách vị trí cân bằng 1 khoảng như cũ (<A). Thời điểm vận tốc V và li độ x của vật thỏa mãn v= $\omega $ $\mid x \mid $ lần thứ 2015 kể từ thời điểm ban đầu là
A. 503,71s
B. 1007,71s
C. 2014,21s
D. 703,59s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn đăng sai mục rồi nhé!

- Cứ sau 0,25s thì vật lại cách vị trí cân bằng 1 khoảng như cũ (<A)

$ \Rightarrow \left[ \begin{matrix}\Delta\varphi=\pi \\ \Delta\varphi=\dfrac{\pi }{2}\end{matrix}\right.$

$ \Rightarrow \left[ \begin{matrix}T=0.5\\ T=1\end{matrix}\right.$

$v=\omega |x|\Leftrightarrow x=\dfrac{|A|}{\sqrt{2}}$

Sau đó tìm được t=...

Đáp án B. 1007,71s
 
Last edited:
Do đề hỏi Vận tốc thì có giá trị âm dương mà $x=\omega |x|\geq 0\Rightarrow$v dương nên 1 chu kì chỉ qua vị trí thỏa mãn hai lần.
 

Quảng cáo

Top