Vật đi tiếp 0,75s nữa thì quay lại M đúng một chu kì. Tính biên độ của dao động.

Bài toán
Một vật đang dao động điều hòa. Thời gian vật đi từ M có ly độ $x_1=-5$ đến N có li độ $x_2=5$ là $0,25s$. Vật đi tiếp 0,75s nữa thì quay lại M đúng một chu kì. Tính biên độ của dao động.
A. $10\sqrt{2}$
B. $5$
C. $5\sqrt{2}$
D. $10$
 
duy_dinhduy95 đã viết:
Bài toán
Một vật đang dao động điều hòa. Thời gian vật đi từ M có ly độ $x_1=-5$ đến N có li độ $x_2=5$ là $0,25s$. Vật đi tiếp 0,75s nữa thì quay lại M đúng một chu kì. Tính biên độ của dao động.
A. $10\sqrt{2}$
B. $5$
C. $5\sqrt{2}$
D. $10$
Lời giải:
Dễ có: Chu kì dao động của vật là: $ T= 0,25+0,75=1(s)$
Góc quét đi tử ly độ $x_1=-5$ đến N có li độ $x_2=5$ là: $ \Delta \phi=\omega.\Delta t=\dfrac{\pi}{2}$
Nên ta có:
$ \pi-2.arc\cos(\dfrac{5}{A})=\dfrac{\pi}{2} \Rightarrow A=5\sqrt{2}$
$\Rightarrow C$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
duy_dinhduy95 đã viết:
Bài toán
Một vật đang dao động điều hòa. Thời gian vật đi từ M có ly độ $x_1=-5$ đến N có li độ $x_2=5$ là $0,25s$. Vật đi tiếp 0,75s nữa thì quay lại M đúng một chu kì. Tính biên độ của dao động.
A. $10\sqrt{2}$
B. $5$
C. $5\sqrt{2}$
D. $10$
Mình giải bằng trục li độ nhé
Giải
Ta có $T=1 s$
$0,25 =\dfrac{T}{4}=\dfrac{T}{8} +\dfrac{T}{8}$
Do đó vật đi từ vtcb đến vị trí $|x|=5$ cần $\dfrac{T}{8} \Rightarrow 5=\dfrac{A}{\sqrt{2}}$
$\Rightarrow A=5\sqrt{2}$
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,853
Bài viết
51,657
Thành viên
33,659
Thành viên mới nhất
Nganphung

Quảng cáo

Top