Tính tỉ số biên độ sau va chạm

Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật M và lo xo có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ $A$.Đúng lúc vật M ở vị trị biên thì một vật m=M bay với vận tốc v va chạm đần hồi xuyên tâm vào M. Sau va chạm M chuyển động với biên độ $A_1$. Tỷ số $\dfrac{A}{A_1}$ là :
A. $\dfrac{A}{A_1}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
B. $\dfrac{A}{A_1}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\dfrac{A}{A_1}=\dfrac{2}{3}$
D. $\dfrac{A}{A_1}=\dfrac{1}{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Spin9x đã viết:
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật M và lo xo có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ $A$.Đúng lúc vật M ở vị trị biên thì một vật m=M bay với vận tốc v va chạm đần hồi xuyên tâm vào M. Sau va chạm M chuyển động với biên độ $A_1$. Tỷ số $\dfrac{A}{A_1}$ là :
A. $\dfrac{A}{A_1}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
B. $\dfrac{A}{A_1}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\dfrac{A}{A_1}=\dfrac{2}{3}$
D. $\dfrac{A}{A_1}=\dfrac{1}{2}$
Giải

Tại vị trí biên thì vật cso vận tốc bằng 0. Ta có công thức đối với va chạm đàn hồi
$v_1'=\dfrac{(m_1-m_2).v_1 +2m_2.v_2}{m_1+m_2}=v$( cái này có trong SGK Vật Lí nâng cao lớp 10 )
Biên độ sau của vật sẽ là
$A_1=\sqrt{x^2+\dfrac{v_x^2}{\omega^2}} =\sqrt{A^2+\dfrac{v^2}{\omega^2}}$
Bạn xem lại đề, chắc phải có mối liên hệ giữa v với v cực đại của vật trước khi va chạm chứ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,853
Bài viết
51,657
Thành viên
33,659
Thành viên mới nhất
Nganphung

Quảng cáo

Top