Tính tiêu cự của thấu kính

Bài toán
Một thấu kính hội tụ cho ảnh thật S' của điểm sáng S đặt trên trục chính. Khi dời S, kể từ vị trí đầu tiên, gần thấu kính 5cm thì ảnh dời 10cm. Khi dời S, kể từ vị trí đầu tiên, ra xa thấu kính 40cm thì ảnh dời 8cm. Tính tiêu cự của thấu kính.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một thấu kính hội tụ cho ảnh thật S' của điểm sáng S đặt trên trục chính. Khi dời S, kể từ vị trí đầu tiên, gần thấu kính 5cm thì ảnh dời 10cm. Khi dời S, kể từ vị trí đầu tiên, ra xa thấu kính 40cm thì ảnh dời 8cm. Tính tiêu cự của thấu kính.
Lời giải
Ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều. Lập hệ
$\dfrac{1}{d-5}+\dfrac{1}{d'+10}=\dfrac{1}{f}$(1)
$\dfrac{1}{d+40}+\dfrac{1}{d'-8}=\dfrac{1}{f}$(2)
$\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'}=\dfrac{1}{f}$(3)
Giải hệ $ \Rightarrow d,d' \Rightarrow f$
 

Quảng cáo

Top