icon tài liệu

Đề thi thử THPT QG Lần 2 Trường Chuyên KHTN 2016 ( kèm giải chi tiết ) 2016-02-14

Bạn phải đăng nhập để tải
Giới thiệu với các bạn đề thi thử THPT QG lần 2 của Trường Chuyên KHTN năm 2016 kèm lời giải chi tiết ( cây nhà lá vườn - của mình ) . Đề lần này đặc biệt hay hơn lần 1 , cơ bản , nhẹ nhàng .

Đánh giá mới nhất

(y)
Đặc sắc
Top