icon tài liệu

Đề thi HSG tỉnh Thái Bình môn Vật lí 2013 - 2014 Bản gõ lại

Sửa một số lỗi
Câu 11: ở vị trí x = 3 cm thì có vận tốc $\dfrac{8\pi cm}{s}$
Câu 12: 12,95 chứ không phải 73,95
Top