Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
41 Đỗ LCH Đỗ LCH 758 840 90%
42 Anhbac Anhbac 735 1200 61%
43 hale2223 hale2223 734 840 87%
44 T trang123123 727 1770 41%
45 T thuanquockhanhh 725 1080 67%
46 N nguyenvu492003 722 1350 53%
47 Minah Minah 719 960 75%
48 Chang09 Chang09 718 1080 66%
49 N ngothetu 704 1815 39%
50 H Hmy 704 1320 53%
51 C chamcham 2409 698 1050 66%
52 Trungkeepitreal Trungkeepitreal 693 820 85%
53 Phannam Phannam 690 1450 48%
54 lem lem 678 1040 65%
55 huynhvantai huynhvantai 668 1260 53%
56 Trang Nguyễn LB Trang Nguyễn LB 659 1200 55%
57 Phuongquynh209 Phuongquynh209 655 1210 54%
58 Thanhtam2712 Thanhtam2712 652 1140 57%
59 Nguyễn Phưnnn Nguyễn Phưnnn 646 1190 54%
60 K KimOanh 637 840 76%
Top