Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
4181 kienthuc kienthuc 0 40 0%
4182 tamp89949 tamp89949 0 40 0%
4183 duoidayxahoi duoidayxahoi 0 40 0%
4184 meadownguyen111 meadownguyen111 0 40 0%
4185 nguyenhuy1huy nguyenhuy1huy 0 40 0%
4186 baodtaxoo0506 baodtaxoo0506 0 40 0%
4187 Maivanduonghuy Maivanduonghuy 0 40 0%
4188 haphuong1234 haphuong1234 0 40 0%
4189 hunglel hunglel 0 40 0%
4190 N ntphong 0 50 0%
4191 Tuan2710 Tuan2710 0 120 0%
4192 Vogiakiet Vogiakiet 0 40 0%
4193 0326043741 0326043741 0 40 0%
4194 N Nhibi1226 0 40 0%
4195 abc2 abc2 0 50 0%
4196 Talking.penis Talking.penis 0 50 0%
4197 anh2020 anh2020 0 50 0%
4198 TunVit TunVit 0 40 0%
4199 Thảo Trương Thảo Trương 0 50 0%
4200 quoca371 quoca371 0 50 0%
Top