Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
2381 khanhs105 khanhs105 1 0 50 0%
2382 0928098118 0928098118 1 0 50 0%
2383 rt21 rt21 5 0 50 0%
2384 0021411265 0021411265 1 0 50 0%
2385 mindeptrai2 mindeptrai2 5 0 100 0%
2386 N NT Vân Anh 1 0 50 0%
2387 C chau1212 1 0 50 0%
2388 huiel24 huiel24 1 0 50 0%
2389 lirr lirr 1 0 50 0%
2390 T Twenty seven 1 0 50 0%
2391 ao nhây ao nhây 1 0 50 0%
2392 D duyendung 1 0 50 0%
2393 spx202 spx202 1 0 50 0%
2394 vulong08101 vulong08101 2 0 40 0%
2395 Nguyenhavy Nguyenhavy 5 0 50 0%
2396 duongvukhang duongvukhang 1 0 50 0%
2397 phowr phowr 4 0 50 0%
2398 Nguyendiemcamquynh Nguyendiemcamquynh 2 0 100 0%
2399 hine2005 hine2005 1 0 50 0%
2400 L Lala123 2 0 50 0%
Top