Zix.vn - Học online chất lượng cao

Trang học online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Một khung dây dẫn đặt trong từ trường thì từ thông qua khung dây không phụ thuộc vào

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một khung dây dẫn đặt trong từ trường thì từ thông qua khung dây không phụ thuộc vào
A. Cảm ứng từ của từ trường.
B. Diện tích của khung dây dẫn.
C. Điện trở của khung dây dẫn.
D. Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây.
+ Từ thông qua khung dây không phụ thuộc vào điện trở của khung dây.
Đáp án C.
 
Xét mạch có diện tích S đặt trong vùng có từ trường đều $\overrightarrow{B}$, $\overrightarrow{B}$ hợp với vectơ...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Xét mạch có diện tích S đặt trong vùng có từ trường đều $\overrightarrow{B}$, $\overrightarrow{B}$ hợp với vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n}$ góc α. Từ thông gửi qua mạch là:
A. $\Phi =BS\sin \alpha $
B. $\Phi =BS\cos \alpha $
C. $\Phi =\dfrac{B}{S\cos \alpha }$
D. $\Phi =\dfrac{BS}{\cos \alpha }$
+ Từ thông gởi qua mạch $\Phi =BS\cos \alpha $
Đáp án B.
 
Cuộn dây độ tự cảm L có dòng điện qua cuộn dây là i thì từ thông trong cuộn dây là

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Cuộn dây độ tự cảm L có dòng điện qua cuộn dây là i thì từ thông trong cuộn dây là
A. Φ = –Li'.
B. Φ = Li.
C. $\Phi =L{{i}^{2}}$
D. $\Phi =\dfrac{L}{i}$
+ Từ thông qua cuộn dây $\Phi =Li$
Đáp án B.
 
Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ thuận với

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ thuận với
A. Diện tích của mạch
B. Tốc độ biến thiên từ thông qua mạch
C. Độ lớn từ thông gửi qua mạch
D. Điện trở của mạch
+ Độ lớn suất điện động cảm ứng tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch
Đáp án B.
 

Quảng cáo

Top