Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Đề thi thử tháng 3 Vật lý tuổi trẻ 2013 số 115
Xem các bình luận trước…
Các bạn ơi, cho mình hỏi câu 33 trong đề sao $\Delta E = [m_{Po}-\left(m_{\alpha }+m_{Pb}+2m_{e}\right)]c^{2} $ nhỉ? $ 2m_{e} $ ở đâu ra thế? :-/:-/ Mình không hiểu :(:(bạn nào giải thích giúp mình với^:)^
 
Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, 2 nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm. Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1. Trong không gian, phía trên mặt nước có 1 chất điểm dao động mà hình chiếu (P) của nó với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo y = x + 2 và có tốc độ $v_1 = 5\sqrt{2}$ cm/s. Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa của 1 sóng?
A. 14
B. 13
C. 15
D. 12
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, 2 nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm. Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1. Trong không gian, phía trên mặt nước có 1 chất điểm dao động mà hình chiếu (P) của nó với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo y = x + 2 và có tốc độ $v_1 = 5\sqrt{2}$ cm/s. Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa của 1 sóng?
A. 14
B. 13
C. 15
D. 12
M làm đề thấy họ giải như vậy nhưng mà không hiểu chỗ tính $S_{2}N$, $S_{2}M$, $S_{1}M$, nếu b hiểu thì giải thích giùm m với
Họ bảo từ hình vẽ ta thấy mà cũng chẳng thấy hình đâu cả nữa:(
10295223_290862604408862_2974873313072450575_o.jpg

Từ hình vẽ, ta thấy :

Quãng đường chất điểm chuyển động được trong 2(s) là từ M tới N. Nên:

$MI=NI=10\left(cm\right)$.

Do đó:

$S_{2}K=S_{1}S_{2}-S_{1}K=1\left(cm\right)$ và $NK=NI+KI=12\left(cm\right)$

Vậy tính được:

$MS_{1}=2\left(cm\right)$ ; $MS_{2}=\sqrt{125}\left(cm\right)$ ; $NS_{1}=\sqrt{244}\left(cm\right)$ ; $NS_{2}=\sqrt{145}\left(cm\right)$.

Vậy số điểm cực đại:

$MS_{1}-MS_{2}\leq k\lambda \leq NS_{1}-NS_{2}$

$\Leftrightarrow 2-\sqrt{125}\leq k\leq \sqrt{244}-\sqrt{145}$

$\Leftrightarrow -9,2\leq k\leq 3,6$. Vậy nên có 13 cực đại. B.

P/S:Em chưa biết đăng ảnh như thế nào nên mạn phép chèn ảnh từ facebook! Mong các admin châm trước mà không xóa bài đăng, vẽ được cái ảnh này ốm quá!
 
Thay đổi $L=L_{1}$ thì $U_{RC}$ vuông pha với u. Sau đó giảm L thì.
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều theo thứ tự gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Thay đổi $L=L_{1}$ thì $U_{RC}$ vuông pha với u. Sau đó giảm L thì.
A. $U_{L}$ giảm rồi tăng
B. $U_{L}$ tăng rồi giảm
C. $U_{C}$ tăng rồi giảm
D. $U_{R}$ giảm rồi tăng
 
Lời giải
Khi $L=L_{1}$ thì URC vuông pha với U → TH thay đổi L để UL max → Mạch có tính cảm kháng Zl>Zc
Giảm dần L sao cho Zl=Zc → mạch cộng hưởng → Uc max. L giảm tiếp thì Uc giảm.
Chọn C.
 
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều theo thứ tự gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Thay đổi $L=L_{1}$ thì $U_{RC}$ vuông pha với u. Sau đó giảm L thì.
A. $U_{L}$ giảm rồi tăng
B. $U_{L}$ tăng rồi giảm
C. $U_{C}$ tăng rồi giảm
D. $U_{R}$ giảm rồi tăng
Lúc này $U_{L}$ max. Khi giảm L thì dựa vào đồ thị ZL giảm $\Rightarrow$ Z giảm $\Rightarrow$ I tăng $\Rightarrow$ $U_{R}$ tăng $\Rightarrow$ loại A, B, D$\Rightarrow$ chọn C :3
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Khi ăng-ten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất?
Bài toán
Một ang-ten phát ra một sóng điện từ có bước sóng 13m. Ăng ten này nằm ở điểm O trên bờ biển, có độ cao 500m so với mặt biển. Tại M, cách O một khoảng 10 km trên mặt biển có đặt một máy thu. Trong khoảng vài chục km, có thể coi mặt biển như một mặt phẳng nằm ngang. Máy thu nhận được đồng thời sóng vô tuyến truyền thẳng từ máy phát và sóng phản xạ trên mặt biển. Khi đặt ang- ten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất? Coi độ cao của cá ăng –ten là rất nhỏ có thể áp dụng các phép gần đúng. Biết rằng sóng điện từ khi phản xạ trên mặt nước sẽ bị đổi ngược pha.
 
Xem các bình luận trước…
Em cũng làm theo kiểu giao thoa . Chị thử trình bày cach chị đi . Cách em làm lúc nào cũng dài
H là hình chiếu của O trên TĐ. Máy thu đặt ở vị trí điểm N sao cho MN vuông với mặt biển
$\sqrt{\left(0,5-MN\right)^{2}+10^2}-\sqrt{MN^{2}+10^{2}}=\left(k+0,5\right)$
Nếu cho MN là ngắn nhất thì cho K là vị trí cực đại ứng với k max
E thay số tính hộ chị cái. Máy tính chị bị loạn số không thử được nghiệm :((
 
MPĐNếu roto quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là
Bài toán
Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồ điện trở thuần $R = 20 \Omega $ mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện chở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 1 A. Khi roto quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 6 A. Nếu roto quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là
A. $6\sqrt{15} \Omega $
B. $24\sqrt{15} \Omega $
C. $16\sqrt{15} \Omega $
D. $12\sqrt{15} \Omega $

Hix em nghĩ bài này không khó và gặp nhiều nhưng em làm hoài không ra kết quả ai giúp với
 
A. $ta có I=\dfrac{N\omega BS}{Z}\Rightarrow \dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{\sqrt{R^2+Z^2_{c_2}}}{3\sqrt{R^2+Z^2_{c_1}}}\Rightarrow Z_{c_1}=12\sqrt{15}\Rightarrow Z_{c_3}=6\sqrt{15}$
 
Tại sao tụ điện phóng và nạp điện 4 lần trong 1T ?
Câu hỏi
Tại sao tụ điện phóng và nạp điện 4 lần trong 1T ? Mình nghĩ là chỉ 2 lần thôi chứ.
 
Xem các bình luận trước…
Tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là:
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi $10^{-3}$N. Lấy $\pi ^{2}$ = 10. Sau 21,4s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là:
A. $58\pi $m m/s
B. $54\pi $m m/s
C. $57\pi $m m/s
D. $56\pi $m m/s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Vị trí cân bằng động cách vị trí lò xo không biến dạng:
$\Delta x=\dfrac{F_c}{k}=0,1 \left(\text{cm}\right)$
Lại có:
$\Delta T=21\dfrac{T}{2}+\dfrac{T}{5}$
Tức là lúc đó vật đang ở nửa chu kì thứ 22 và chưa đi qua VTCB.
Do đó áp dụng công thức tính biên độ:
$A=\Delta l_0-\left(2n-1\right)\Delta x=5,7 cm $ (biên độ trong nửa chu kì thứ $n$)
(ứng với $n=22$)
Do đó :
$v_{max}=\omega A=5,7 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Chọn C.
 
Độ lệnh pha của hai nguồn có thể là
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp đặt tại A, B. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 6cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB, khoảng cách nhỏ nhất từ M đến trung điểm AB là 0,5 cm, Độ lệnh pha của hai nguồn có thể là
A. $\dfrac{\pi }{4}$
B. $\dfrac{\pi }{3}$
C. $\dfrac{2\pi }{3}$
D. $\dfrac{\pi }{6}$
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp đặt tại A, B. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 6cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB, khoảng cách nhỏ nhất từ M đến trung điểm AB là 0,5 cm, Độ lệnh pha của hai nguồn có thể là
A. $\dfrac{\pi }{4}$
B. $\dfrac{\pi }{3}$
C. $\dfrac{2\pi }{3}$
D. $\dfrac{\pi }{6}$
Lời giải
Ta có hệ: $\left\{\begin{matrix}AI-AM=0,25\lambda & \\ -AI+2AM=6 & \end{matrix}\right.$ $\Rightarrow$ AI= 9cm và AM = 7,5cm. $\Rightarrow \Delta \varphi =\pi -\dfrac{AM.\pi }{AI}=\dfrac{\pi }{6}$ Từ đó, ta có độ lệch pha cần tính là: $\dfrac{\pi }{3}$. Lúc mình tính có hơi nhầm lẫn một chút.
 
Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất, cách S2 một đoạn bằng
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha đặt tại hai điểm $S_{1}$, $S_{2}$ cách nhau 20 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 4 cm. Trên đường tròn tâm $S_{1}$ bán kính 15 cm điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần $S_{2}$ nhất, cách $S_{2}$ một đoạn bằng :
A. 11cm
B. 9cm
C. 5cm
D. 7cm
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha đặt tại hai điểm $S_{1}$, $S_{2}$ cách nhau 20 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 4 cm. Trên đường tròn tâm $S_{1}$ bán kính 15 cm điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần $S_{2}$ nhất, cách $S_{2}$ một đoạn bằng :
A. 11cm
B. 9cm
C. 5cm
D. 7cm
Lời giải
Xét $S_{2}:\left\{\begin{matrix}d_{1}=10 & \\ d_{2}=0 & \end{matrix}\right.$. $\Rightarrow \dfrac{d_{2}-d_{1}}{\lambda }=\dfrac{-10}{4}=-2,5\Rightarrow d_{2}-d_{1}=-2\lambda =-8\Rightarrow d_{2}-15=-8$. Vậy $d_{2}=7cm$
 
Số điểm dao động với biên độ cực tiểu giữa hai điểm $S_{1},S_{2}$ là?
Bài toán
Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp $S_{1}$ và $S_{2}$ cách nhau 45 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình $u_{1}=5\cos \left(40\pi t\right) \left(m\right)$ và $u_{2}=5\cos \left(40\pi t+\pi \right)\left(mm\right)$. Một điểm M dao động với biên độ cực đại nằm trên $S_{1}S_{2}$ gần trung điểm I của $S_{1}S_{2}$ nhất và cách I một đoạn 2 cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu giữa hai điểm $S_{1},S_{2}$ là?
A. 11
B. 21
C. 23
D. 9
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp $S_{1}$ và $S_{2}$ cách nhau 45 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình $u_{1}=5\cos \left(40\pi t\right) \left(m\right)$ và $u_{2}=5\cos \left(40\pi t+\pi \right)\left(mm\right)$. Một điểm M dao động với biên độ cực đại nằm trên $S_{1}S_{2}$ gần trung điểm I của $S_{1}S_{2}$ nhất và cách I một đoạn 2 cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu giữa hai điểm $S_{1},S_{2}$ là?
A. 11
B. 21
C. 23
D. 9
Ta thấy 2 nguồn ngược pha. Vậy số cực tiểu thỏa mãn:

$\dfrac{-S_{1}S_{2}}{\lambda }\leq k\leq \dfrac{S_{1}S_{2}}{\lambda }$.

Lại có:Vì 2 nguồn ngược pha nên trung điểm I là 1 điểm cực tiểu. Do vậy :

$\lambda =4MI=8\left(cm\right)$.

Do đó:

$-5,625\leq k\leq 5,625$ và $k$ nguyên nên có 11 điểm cực tiểu. A.
 

Quảng cáo

Top