Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Điện áp hiệu dụng $U_{AN}$ là
Bài toán
Cho mạch AN gồm điện trở và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với đoạn mạch NB chỉ chứa tụ điện . Đặt vào 2 đầu mạch AB điện áp xoay chiều $u_{AB}=150\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)$(V). Hệ số công suất toàn mạch là 0,7 và hệ số công suất của đoạn mạch AN là 0,35 . Điện áp hiệu dụng $U_{AN}$ là
A. 75V
B. 150V
C. 100V
D. 300V
 
Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là
Bài toán
Dùng hạt proton có động nặng Kp = 1,2(MeV) bắn vào hạt nhật Li(7-3) đứng yên thì thu được hai hạt nhân giống nhau X nhưng tốc độ chuyển động thì gấp đôi nhau. Cho biết phản ứng tỏa ra một năng lượng 17,4MeV và sinh ra tia $\gamma$ . Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là
 
Tại vị trí vân tối thứ tư, hiệu đường đi của ánh sáng từ S1 và S2 đến đó là.
Bài toán
Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa 2 khe a=1mm bước sóng ánh sáng $\lambda =0,5\mu m$ và khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Tại vị trí vân tối thứ tư, hiệu đường đi của ánh sáng từ S1 và S2 đến đó là.
A. 1,75mm
B. 3,5mm
C. 2mm
D. 5mm
 
Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \left(100\pi t + \dfrac{\pi }{3}\right)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung $C = \dfrac{10^{-3}}{5\pi }$ F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = \dfrac{1}{\pi }$ H. Nếu nối tắt cuộn cảm điện áp hai đầu tụ điện có biểu thức $u_{c}=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)$ (V). Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là:


Đáp án. $u_{l}=200\sqrt{2}\cos \left(100\pi t + \dfrac{2\pi }{3}\right)$

E bị mắc chỗ pha ban đầu của $u_{l}$ e không hiểu tại sao pha ban đầu của $u_{l}$ khi không nối tắt lại đối xứng với pha ban đầu $u_{c}$ qua u
 
Đặt điện áp u=$U_{0}$cos(100$\pi $t + $\pi $/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C = $\dfrac{10^{-3}}{5\pi }$ F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/$\pi $ H. Nếu nối tắt cuộn cảm điện áp hai đầu tụ điện có biểu thức $u_{c}$=100$\sqrt{2}$cos(100$\pi $t) (V). Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là:

Đáp án. $u_{l}$=200$\sqrt{2}$cos(100$\pi $t + $2\pi $/3)

E bị mắc chỗ pha ban đầu của $u_{l}$ e không hiểu tại sao pha ban đầu của $u_{l}$ khi không nối tắt lại đối xứng với pha ban đầu $u_{c}$ qua u
$Z_{L}=100\Omega $ , $Z_{C}=50$
Vì $\varphi _{u}-\varphi _{u_{C}}=\dfrac{\pi }{3}$
nên$ \varphi _{u}-\varphi _{i}=\dfrac{-\pi }{6}$
hay$ R=50\sqrt{3}$
Khi không nối tắt
$\tan \Delta _{\varphi }=\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
$\Rightarrow \varphi _{i}=\varphi _{u}-\dfrac{\pi }{6}=\dfrac{\pi }{6}$
$\Rightarrow \varphi _{u_{L}}=\dfrac{2\pi }{3}$
 
Với $N_2=2,3N_1$. Chu kì ban rã của chất đó là
Bài toán
Để đo chu kỳ bán tã của một chất phóng xạ $B^{-1}$ người ta dùng máy đếm electron. Kể từ thời điểm $t=0$ đến thời điểm $t_1=2$ giờ máy đếm ghi được $N1$ phân rã, đên thời điểm $t_2=6$ giờ máy đếm ghi được $N_2$ phân rã, với $N_2=2,3N_1$. Chu kì ban rã của chất đó là.
A. 4,71 giờ
B. 3,95 giờ
C. 3,31 giờ
D. 14,92 giờ
 
Xem các bình luận trước…
Độ lớn đang tăng thì điện áp giữa 2 bản tụ bằng.
Bài toán
Đặt vào 2 đầu mạch gồm điện trở thuần $R=60\Omega $ và tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-3}}{3\pi }F$ một điện áp xoay chiều $U=50\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)$. Thời điểm giá trị điện áp giữa 2 đầu điện trở bằng -40V và độ lớn đang tăng thì điện áp giữa 2 bản tụ bằng.
A. 30 V và độ lớn đang giảm
B. -30 V và độ lớn đang giảm
C. 20 V và độ lớn đang giảm
D. -30 V và độ lớn đang tăng
 
Tìm $r,Z_{C};Z_{L}$ biết chúng đều có trị số nguyên
Bài toán
Đặt một hiệu điện thế $u=U\sqrt{2}.\sin \left(\omega t\right)\left(V\right)$ với $U$ không đổi vào 2 đầu mạch điện AB gồm biến trở R(AM);cuộn dây mang điện trở (MN)và tụ điện(NB). Điều chỉnh biến trở đến giá trị $R=75\left(\Omega \right)$ thì đông thời có $R=75\left(\Omega \right)$ thì thấy rằng biến trở tiêu thụ công suất lớn nhất . Và nếu thêm bất kì 1 tụ điện C' vào đoạn mạch NB , dù nối tiếp hay song song với tụ C thì đều thấy $U_{NB}$ giảm. Tìm $r,Z_{C};Z_{L}$ biết chúng đều có trị số nguyên?
P/s:Lâu rồi mới lại đăng bài!
 
Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử tại $B$ bằng biên độ dao động củ
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, $A$ là điểm nút, $B$ là một điểm bụng gần $A$ nhất, $C$ là điểm thuộc $AB$ sao cho $AB=4BC$. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử tại $B$ bằng biên độ dao động của phần tử tại $C$ là?
A. $\dfrac{T}{4}$
B. $\dfrac{T}{8}$
C. $\dfrac{T}{3}$
D. $\dfrac{3T}{8}$
 
Lời giải

Lấy C' là trung điểm AB. Ta có khoảng tg ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp li độ tại B = biên độ tại C' là $\dfrac{T}{4}$ suy ra C' có biên độ ở vị trí bằng $\dfrac{A_{B}\sqrt{2}}{2}$
Ta có AB=4BC suy ra C là trung điểm C'B nên khoảng tg ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ tại B = biên độ tại C là $\dfrac{T}{8}$
Câu B.
 
Bước sóng ánh sáng bằng
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa khe I âng, khoảng cách giưã hai khe là a, khoảng cach từ khe đến màn là D=1.2m. Đặt trong khoảng giữa hai khe và màn một thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe và cách đều hai khe, Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính, người ta thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét cả hai khe trên màn, đồng thời hai ảnh cách nhau các khoảng là 0.4mm và 1.6mm. Bỏ thấu kính đi, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vân i=0.72mm. Bước sóng ánh sáng bằng
 
Gía trị $U_{AM}$?
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm thuần và đoạn mạch MB chứa điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết $U_{AB}=120V,\omega CR=\sqrt{3}$, $U_{MB}$ lệch pha $60^{0}$ so với $U_{AB}$. Gía trị $U_{AM}$?
A. $80\sqrt{3}V$
B. $120 V$
C. $120\sqrt{2}V$
D. $80\sqrt{\dfrac{3}{2}}V$
 
Xem các bình luận trước…
Từ dữ kiện:$U_{MB}$ lệch pha $60^{o}$ so với $U_{AB}$ thì dùng giản đồ vectơ sẽ tính được:

$U_{R}=\dfrac{1}{2}U_{AB}=60\left(V \right)$.

Mà:

$\omega CR=\dfrac{Z_{R}}{Z_{C}}=\dfrac{U_{R}}{U_{C}}=\sqrt{3}$

$\Rightarrow U_{C}=20\sqrt{3}\left(V\right)$.

Do đó, tính được:

$U_{AM}=80\sqrt{3}\left(V\right)$. A.
Nản quá, không đọc vế sau, BM có cả tụ và R :3 . .. .. .Sai rồi !
 
Hình như bài này sai kết quả rồi thì phải. Mình giải lại nó ra 120V chứ không phải ra $120\sqrt{2}V$. Mình làm thế này mong các bạn đóng góp xem có đúng không để giúp mình nhé:
Lời giải
Từ $\omega CR=\sqrt{3}\Rightarrow R=\sqrt{3}Z_{C}\Rightarrow U_{R}=\sqrt{3}U_{C}\Rightarrow \varphi _{U_{R},U_{RC}}=\dfrac{\pi }{6}$. Vậy: $\sin \dfrac{\pi }{6}=\dfrac{\dfrac{1}{2}U_{L}}{120}\Rightarrow U_{L}=120V$
 

Quảng cáo

Top