Zix.vn - Học online chất lượng cao

Trang học online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Tờ báo nào dưới đây là cơ quan ngôn luận của An Nam cộng sản Đảng?

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tờ báo nào dưới đây là cơ quan ngôn luận của An Nam cộng sản Đảng?
A. Đỏ.
B. Thanh niên.
C. Búa liềm.
D. Người cùng khổ.
Phương pháp:phân tích.
Cách giải:
Phong trào cách mạng 1930 – 1931 khối liên minh công nông được hình thành?
Đáp án A.
 
Từ phong trào cách mạng nào khối liên minh công nông được hình thành?

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Từ phong trào cách mạng nào khối liên minh công nông được hình thành?
A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.
B. Phong trào cách mạng 1939 – 1945.
C. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.
D. Phong trào cách mạng 1919 – 1925.
Phương pháp: phân tích.
Cách giải:
Từ phong trào cách mạng 1930 – 1931, khối liên minh công – nông được hình thành, công nhân và nông dân đã đoàn kết trong đấu tranh cách mạng.
Tính triệt để của phong trào cách mạng 1930 - 1931 thể hiện ở chỗ đã nhằm đúng vào hai kẻ thù của cách mạng là đế quốc và phong kiến, không ảo tưởng vào kẻ thù, đoạn tuyệt hoàn toàn với chủ nghĩa cải lương. Phong trào đã giương hai khẩu hiệu chiến lược là độc lập dân tộc- người cày có ruộng, đồng thời kết hợp với các yêu cầu trước mắt.
Đáp án A.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 7 - 1936, xác định phương...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 7 - 1936, xác định phương pháp đấu tranh của Đảng trong thời kỳ 1936 - 1939 gồm các hình thức
A. kết hợp công khai, bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
B. bí mật, bất hợp pháp.
C. công khai, hợp pháp và hoạt động báo chí.
D. công khai, hợp pháp và nghị trường.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 7 - 1936, xác định phương pháp đấu tranh của Đảng trong thời kỳ 1936 - 1939 gồm các hình thức: kết hợp công khai, bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
Đáp án A.
 
Thắng lợi nào đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Thắng lợi nào đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới?
A. Thắng lợi của việc ký Hiệp định Pa-ri 1973.
B. Thắng lợi của đại thắng mùa Xuân 1975.
C. Thắng lợi của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
D. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.
Phương pháp:sgk Lịch sử 12, trang 202.
Cách giải:
Thắng lợi của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
Đáp án C.
 
Trọng tâm đổi mới đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trọng tâm đổi mới đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra là gì?
A. Đổi mới nền kinh tế và Quốc phòng.
B. Đổi mới về kinh tế và văn hóa.
C. Đổi mới về kinh tế và chính trị.
D. Đổi mới về kinh tế và đối ngoại.
Phương pháp:sgk 12 trang 209.
Cách giải:
Trọng tâm đổi mới đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra là Đổi mới về kinh tế và chính trị.
Đáp án C.
 
I.Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: I.Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công
A. hành trình khám phá Sao Hỏa.
B. kế hoạch thám hiểm Sao Mộc.
C. hành trình chinh phục Mặt Trăng.
D. chuyến bay vòng quanh Trái Đất.
Phương pháp:sgk 12 trang 11

Cách giải:
I.Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh Trái Đất
Đáp án D.
 
Cho các sự kiện: 1. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Cho các sự kiện:
1. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên.
2. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất.
3. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian về những thành tựu của Liên Xô.
A. 1, 2, 3.
B. 3, 2, 1.
C. 3, 1, 2.
D. 2, 1, 3.
Phương pháp:phân tích, loại trừ.
Sgk 12 trang 11
Cách giải:
1. 1957, Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên.
2. 1961. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất.
3. 1949. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
Đáp án C.
 
Năm nước lớn đóng vai trò là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Năm nước lớn đóng vai trò là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
A. Liên Xô, Mĩ, Anh, Hà Lan, Trung Quốc.
B. Liên Xô(Liên bang Nga), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
C. Nhật Bản, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
D. Liên Xô, Mĩ, Anh, Hà Lan, Canađa.
Phương pháp:sgk 12 trang 7
Cách giải:
Năm nước lớn đóng vai trò là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay là
Liên xô(Liên bang Nga), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc
Đáp án B.
 
Nội dung nào dưới đây là một trong những điểm khác nhau giữa chiến...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây là một trong những điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ ở miền Nam?
A. Nằm trong chiến lược toàn cầu của Mĩ.
B. Quân viễn chinh Mĩ trực tiếp tham chiến.
C. Loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới.
D. Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mĩ.
Phương pháp:dùng phương pháp phân tích và so sánh .
Cách giải:
Quân viễn chinh Mĩ trực tiếp tham chiến là một trong những điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ ở miền Nam.
Đáp án B.
 
Trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1973 về đối ngoại, Mĩ đã dùng...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1973 về đối ngoại, Mĩ đã dùng những thủ đoạn nào nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa đối với cách mạng Việt Nam?
A. Năm 1972, Mĩ thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô.
B. Mĩ triển khai “Kế hoạch Mácsan” giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế.
C. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman đọc tại Quốc hội Mĩ.
D. Mĩ và 11 nước phương Tây thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Phương pháp:sgk Lịch sử 12, trang 180-181
Cách giải:Trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1973 về đối ngoại, Mĩ đã dùng những thủ đoạn ngoại giao nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa đối với cách mạng Việt Nam là Năm 1972, Mĩ thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô.
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top