Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá...
Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá lún vào đất một đoạn 10cm. Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản của không khí.
 
Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là?
Bài toán
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A, tần số $3Hz$ và $6Hz$. Lúc đầu hai vật đồng thời xuất phát từ vị trí có li độ $\dfrac{A}{2}$. Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là?
(ĐÁ: $\dfrac{1}{27}$s).
 
Xem các bình luận trước…
Một người có m=60kg bắt đầu trượt xuống trên một cầu trượt dài...
Một người có m=60kg bắt đầu trượt xuống trên một cầu trượt dài 10m nghiêng 30 độ so với mặt ngang. Hệ số ma sát xuất hiện là 0,1. Lấy g=10m/s2.
a. Tính công của trọng lực thực hiện trong quá trình này.
b Tính cơ năng bị tiêu hao do ma sát.
c. Cơ năng của người đó khi đến chân cầu trượt là bao nhiêu? Suy ra vận tốc người đó khi đến chân cầu vượt.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một vật m=50g được ném xiên góc a=60 độ so với phương ngang từ mặt đất. Biết vận tốc ban...
Một vật m=50g được ném xiên góc a=60 độ so với phương ngang từ mặt đất. Biết vận tốc ban đầu của vật là v0=20m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2.
a. Tìm độ cao cực đại vật đạt được?
b. Tìm vận tốc của vật tại độ cao cách mặt đất 1m?
c. Tìm vận tốc của vật khi chạm đất?
 
Ôn tập Động năng-thế năng-cơ năng
Hoàn toàn tương tự ở đây thôi em nhé:
 
Ném ngang một hòn đá khối lượng 2kg từ độ cao 12m so với mặt đất với vận tốc 5m/s
Ném ngang một hòn đá khối lượng 2kg từ độ cao 12m so với mặt đất với vận tốc 5m/s. Bỏ qua lực cản không khí.
a. Tính cơ năng hòn đá tại thời điểm ném.
b. Khi vật rơi tới độ cao 2m, vận tốc của nó bằng bao nhiêu?
 
Xem các bình luận trước…
Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là:
Bài toán
Catot của một tế bào quang điện làm bằng vonfam có công thoát là 7,2.10^{-19} J, bước sóng của ánh sáng kính thích là 0,18um. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là:
A. -2,375V
B. -2,4V
C. 2,57V
D. 2,67V
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đã có ở đây nhé:
 
Vật lý 10
Một vật có khối lượng m = 100 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s từ mặt đất. Cho g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua lực cản của không khí.

a) Tính độ cao cực đại mà vật đạt được.

b) Hỏi ở độ cao nào thì động năng bằng nửa thế năng.

c) Hỏi ở độ cao nào thì vận tốc của vật chỉ bằng nửa vận tốc lúc ném.
 
Tương tự ở đây em nhé:
 
Tính độ cao cực đại của vật
Em xem cụ thể tại đây nhé:
 
Một vật có khối 410g được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 6m/s. Bỏ qua sức cản...
Bài toán
Một vật có khối 410g được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 6m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2. Hỏi vật bay lên tới độ cao nào để thế năng bằng 4 lần động năng
 

Quảng cáo

Top