Recent Content by TangNhan

  1. TangNhan

    Tìm giá trị cực đại của vận tốc tương đối

    Một xe ô tô bắt đầu chuyển động với gia tốc 0.4m/s^2. Ngay lúc đó một xe máy chạy với gia tốc 0.2m/s^2 vượt qua ô tô ở vận tốc 18km/h. Tìm giá trị cực đại của vận tốc tương đối giũa ô tô và xe máy.
Top