Recent Content by inconsolable

 1. inconsolable

  Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm:

  Trong thí nghiệm Young, a=2mm, D=2m. Nguồn phát ra 2 bức xạ có bước sóng là $ 0,7.10^{-6}m$ và $0,5.10^{-6}m$. Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm: 0,25mm 0,375mm 1,75mm 0,35mm
 2. inconsolable

  Hỏi góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất?

  Môt lăng kính có góc chiết quang $A=10^0$, đặt trong không khí. Chiếu 1 chùm tia sáng song song hẹp gồm 2 bức xạ tím và đỏ vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Đặt màn quan sát theo phương vuông góc với chùm tia chiếu tới lăng kính, trên màn quan sát được 2 vạch đỏ và...
 3. inconsolable

  R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại

  Mạch RLC. L thuần cảm. R biến thiên, Khi thay đổi R ta thấy $U_{1R}=34,5V$ và $U_{2R}=57,5 V$ thì công suất trên mạch bằng nhau và bằng 30W. Khi điều chỉnh R để công suất trên mạch cực đại , tính giá trị cực đại đó 34w 36W 45W 42W
 4. inconsolable

  Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số?

  Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn thuần cảm. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của f thì nhận thấy $f=f_1$, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng 0,4U, $f=f_2$ điện áp hiệu...
 5. inconsolable

  Biên độ tổng hợp là

  Một vật tham gia 2 dao động. Dao động thứ nhất có biên độ 6cm và trễ pha hơn dao động tổng hơp là $\dfrac{\pi }{2}$. Tại thời điểm dao động thứ 2 có li độ bằng biên độ dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li dộ 9cm. Biên độ tổng hợp là 9cm $6\sqrt{3}$cm 18cm $18\sqrt{3}$cm
 6. inconsolable

  Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot?

  Dùng bức xạ có bước sóng 330nm chiếu vào Catot của 1 tế bào quang điện, Giới hạn quang điện là 660nm.$U_{AK}=-1,5 V$, Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot? $4.10^{-20}J$ $5.10^{-20}J$ $5,4.10^{-20}J$ $3.10^{-20}J$
 7. inconsolable

  Quãng đường vật đi được sau 2,25s kể từ thời điểm t=0 là

  Vật dao động điều hòa với tần số 0,5 Hz. Tại t=0, vật có li độ x=4cm và vận tốc v=+12,56 cm/s. Quãng đường vật đi được sau 2,25s kể từ thời điểm t=0 là 26,3cm 27,24cm 25,67cm 24,3cm
 8. inconsolable

  Li độ của dao động tổng hợp là

  Dao động của 1 chất điểm là tổng hợp của 2 dao đọng điều hòa có pt lần lượt là $x_1=4\cos \left(\dfrac{2\pi }{3}t-\dfrac{\pi }{2}\right); x_2=3\cos {\dfrac{2\pi }{3}t}$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm $x_1=x_2$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp...
 9. inconsolable

  Trong 2 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng thì:

  Vậy mà trong đề đáp án lại là B. Chả hiểu nữa.
 10. inconsolable

  Trong 2 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng thì:

  Con lắc lò xo dao đọng theo phương thẳng đứng, trong 2 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng thì: Động năng bằng nhau, vận tốc bằng nhau Động năng bằng nhau, Gia tốc bằng nhau Gia tốc bằng nhau, Thế năng bằng nhau Gia tốc bằng nhau, vận tốc bằng nhau
 11. inconsolable

  Tính giá trị của E?

  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ $C=\dfrac{0,1}{\pi ^2} pF$. Nối 2 cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong $r=2\Omega $ vào 2 đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện qua mạch ổn định người ta ngắt cuộn dây với nguồn và nối nó với tụ thành mạch kín...
 12. inconsolable

  Tính giá trị L

  Một mạch dao động lí tưởng LC gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ có điện dung C. Dùng nguồn 1 chiều có suất điện động 10V cung cấp cho mạch năng lượng $25.10^{-3} J$ bằng cách nạp cho tụ thì mạch LC dao động với tốc độ góc 8000 rad/s. L=? 0,2 H 0,25 H 0,125H 0,5H
 13. inconsolable

  Suất điện động tức thời trong mỗi cuộn dây còn lại có độ lớn bằng:

  Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha đang hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất hiện trong mỗi cuộn dây của Stato có giá trị cực đại là $E_0$. Khi suất điện động tức thời trong 1 cuộn dây cực đại thì suất điện động tức thời trong mỗi cuộn dây còn lại có độ lớn bằng: $\dfrac{E_0\sqrt{3}}{2}$...
 14. inconsolable

  MPĐ Tìm mối liên hệ giữa $n_1$ ; $n_2$ và $n_0$

  Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có điện trở không đáng kể , được mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ C và cuộn cảm thuần L. Khi tốc độ quay của roto là $n_1$ và $n_2$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi tốc độ quay là $n_0$ thì cường đọ dòng điện trong mạch là...
 15. inconsolable

  Tỉ số năng lượng từ trường trong 2 mạch là

  Có 2 tụ giống nhau chưa tích điện và 1 nguồn 1 chiều có suất điện động E. Lần thứ nhất,2 tụ mắc song song, lần thứ 2,2 tụ mắc nối tiếp rồi nối vào nguồn để tích điện. Sau đó tháo tụ ra và khép kín mạch với 1 cuộn dây thuần cảm để tạo mạch dao động. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong 2 trường...
Top